Chefens Brev – Januari 2016

Vintern tycks ha beslutsångest huruvida den skall koppla sitt grepp på Skövde eller ej. Detta är mitt första månadsbrev och jag kan konstatera att årets inledande veckor har passerat i ett rasande tempo. Jag började det nya året som jag avslutade 2015 med att fortsätta min rundresa på regementet. Jag har under januari fått mycket bra introduktioner på både 1.Logbat, 1.Trafik- och transportledningskompaniet och Försvarsmaktens logistik-och motorskola (2.Logbat hann jag besöka i december). Jag har även hunnit med att sitta ner med merparten av stabens avdelningschefer för att diskutera utmaningar och möjligheter och har mycket information och intryck att smälta.

Under regementets planeringsdag så lade vi fast inriktningen för verksamheten för 2017 där försvarsmaktsövningen Aurora (FMÖ 17) utgör fokus.

I januari redovisas även året som gått för högre chef genom den så kallade årsrapporten. Regementets rapport tillsammans med övriga förbands rapporter redovisades nyligen för överbefälhavaren och vi har alla fått beröm för ”ett väl genomfört år med hög kvalitet i verksamheten och god ordning på alla sätt”. Det är tack vare allas ansträngningar, ingen nämnd och ingen glömd, som lett fram till detta positiva resultat.

Försvarsmaktens logistik-och motorskola, Karlsborg kompani och 1.Trafik- och transportledningskompaniet har varit/är i Älvdalen respektive i Ånn utanför Åre och genomför vinterutbildning. I förra veckan träffade jag 1.Logbat innan de gav sig av med kursen inställd på Älvdalen. Den kompetensutveckling som det innebär att öva och utbildas och att kunna verka i subarktisk miljö ligger helt i linje med vår uppgift att kunna försvara hela Sverige. Vinterövningen ligger i direkt anslutning till Cold Response 2016 (CR16) och utgör ett nödvändigt utvecklingssteg för att kunna verka tillsammans med andra i kallt vinterväder.

Under cirka ett år så har kadetterna på officersprogrammet genomfört utbildning på Försvarsmaktens logistik-och motorskola. I januari återvände de till MHS Karlberg för att avsluta sina studier och skriva sin C-uppsats. Lycka till och välkomna tillbaka till sommaren som fänrikar. Gruppbefälsskolan hade sin avslutning i fredags och det är glädjande att se tio soldater som är på väg mot att bli gruppbefäl. Ni kommer alla att utgöra ett välkommet och viktigt tillskott för regementets tillväxt.

Väl mött i verksamheten!
Patric Hjorth
Chef Trängregementet

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.