Med sikte på AURORA

Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten: Överstelöjtnant Fredrik Gustafsson, chef Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola tar lunch från den nya kokvagnen.

 

För några veckor sedan genomförde Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola årets funktionsdagar i logistik. Målet med dagarna var att planera för hur logistiken ska fungera under Försvarsmaktsövningen Aurora 17.

 

– I allt väsentligt är målbilden uppnådd och det känns som att Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola är med och skapar operativ effekt, säger Owe Jansson, lärare på skolan.

Funktionsdagarna i logistik har flera år i rad behandlat planeringen av Aurora. 2015 års dagar tog sitt avstamp från nivån längst fram, det vill säga soldaten i eldställning. Årets dagar omfattade logistiken vid den försvarsmaktsgemensamma övningen Aurora.

– Det här blev så bra. Redan för tre år sedan började skolan tänka på hur logistikutvecklingen skulle se ut och nu i år har vi knutit ihop säcken, säger Owe Jansson.

HOTBILDEN ÄR AVGÖRANDE

Under dagarna har respektive nivå, från Högkvarteret till enskilda kompanier och enheter, presenterats av representanter från varje enhet. De har berättat om det egna förbandets kapacitet, förmågor och tillkortakommanden med fokus på bemanning och materieltillgång. Sammantaget gav redovisningarna en bra grund för att kunna skapa ett logistikkoncept och för att i förväg kunna identifiera sårbarheter.

Förenklat kan man säga att uppgifterna för logistikförband är att försörja och omhänderta. Det innebär bland annat att lagra och distribuera förnödenheter, vårda och transportera skadade och sjuka soldater och reparera och transportera skadad materiel. I detta ligger även förebyggande underhåll och preventiv medicin.

– Uppgiften är inte löst förrän förnödenheten, soldaten eller materielen är tillgänglig för de som ska ha det. Uppgiften löses under inverkan av en potent motståndare. Logistikförbanden ska ständigt utvärdera och anpassa sitt uppträdande efter hotbilden, säger överstelöjtnant Fredrik Gustafsson, chef för Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola.

AURORA BLIR ELDPROVET

Övningen Aurora kommer att bli en utmaning då det framkommit att ett flertal logistikförband endast är personellt- och materiellt uppfyllda till del.

– Förbanden bör, oavsett om det gäller lösandet av enskilda uppgifter tidigt på beredskapstegen eller under operation, analysera vilken personalkategori som är placerad var. De bör värdera vilka tjänstegrenar inom logistik som ger ökat stridsvärde för förbandet och som är kompetensmässigt svårt att vidmakthålla med pliktinkallad- och tidvis anställd personal. Ett exempel är att ha sex stycken kontinuerligt anställda i en kokgrupp som används av de normalt sett två bataljonerna vid organisationsenheter ute i landet. På det sättet tappar man inte kompetensen. Om vi inte övar detta nu, när ska vi då börja öka vår operativa effekt, säger Fredrik Gustafsson.

Utbildning mot ett liv i Försvarsmakten

Tänk dig att du just har börjat din grundläggande militära utbildning. Du har aldrig varit på ett regemente tidigare och kommer från den civila världen rakt in i den militära sfären. Du ska vara här i elva eller nio månader och hamnat från en värld till en annan. Men vad är det egentligen du blir? Vad vill egentligen befälen med dig som rekryt och vad förväntas av dig när du är färdigutbildad soldat?  Olof Milde, ställföreträdande kompanichef på ett av utbildningskompanierna på Trängregementet förklarar.

  • I stort handlar det om att vi vill anställa fler soldater och kunna krigsplacera dem, säger han. Det är olika, men som gruppchefer är det att lära sig att bygga ihop allas styrkor och svagheter för att helheten ska bli så bra som möjligt och att alltid sträva efter att göra sitt bästa utefter förutsättningarna och våga försöka. Jag ser hellre att någon testat och misslyckats än att bara konstatera att det inte går. Det är också beundransvärt om de försökt men inte nådde hela vägen fram, men då har de i alla fall gjort sitt bästa.

Olof Milde jobbar idag med att utbilda soldater på Karlsborg kompani, ett av utbildningskompanierna på Trängregementet.

  • Jag har anställt soldater när de hade gjort grundläggande militära utbildningen och befattningsutbildningen. Fördelarna nu när vi sammanfört den grundläggande och befattningsutbildningen är att vi utbildar en färdig produkt som kan börja jobba efter utbildningen. När soldaten muckar kan vi antingen anställa dem som heltid-eller deltidssoldat. De har en bra grund att stå på och de kommer in snabbare i arbetslaget. Eller så krigsplaceras de som värnpliktiga i krigsorganisationen.

En av rekryterna som började utbildningen för snart två månader sedan är Oskar Taengh, 31 år.

  • Det känns jättebra. För mig var det lite nu eller aldrig. Jag har länge tänkt tanken och ångrat att jag inte gjorde det när jag var 19 år så nu var det dags. De som är yngre kommer snabbt in i rollen och växer, jag anpassar mig mer, säger han.
  • Har man ett intresse av ett omväxlande arbete där man får röra sig blandat med teori så är det att rekommendera.

 

Förmåner och bättre resultat

Oskar Taengh berättar att de tre första veckorna kan vara tuffa. Det är en stor omställning med boende och att komma in i hur allt fungerar. Men trots delvis tuffa förhållanden finns det fördelar också. De som går klart utbildningen får en bonus för genomförd utbildning.

  • Jag får boendet av Försäkringskassan och lönen på 4,500 kronor. Man gör inte av med något när man är här så det fungerar. Dessutom får man en betald utbildning till skillnad från det civila livet. Jag ser såklart framemot bonusen, det blir som en morot som man kan göra något roligt med sen, säger han.

Soldaterna har även pliktförmåner och är inte anställda som tidigare. En förändring som kapten Olof Milde ser positivt på.

  • Att de får gå på pliktförmåner är en stor del för utbildningen för nu hinner vi göra klart saker. Tidigare var rekryterna arbetstidsreglerade vilket gjorde att arbetstiden bestämde när det var dags att sluta för dagen. Nu behöver vi inte stirra oss blind på klockan utan kan göra klart övningen och fokusera på att utbildningen blir så bra som möjligt, säger han.

Förutom ett förändrat utbildningspaket har även de människor som kommer och ska göra utbildningen förändrats upplever Olof Milde.

  • Jag upplever och vi har också pratat om det bland kollegorna, att ute i samhället är det ett jag-tänk men vi vill få rekryterna att tänka mer vi. Vi löser uppgiften. Vi gör det här tillsammans. Under utbildningen ger vi dem bra verktyg genom att låta dem lösa uppgifter tillsammans under press, då tvingar vi fram ett samarbete. Vi lär dem ta ansvar för sina kamrater och sin utrustning.

 

Ytterliggare möjligheter

Regementet har också öppnat upp möjligheten för alla som redan gjort den grundläggande militära utbildningen, att direkt börja med befattningsutbildningen. Enligt Olof Milde är det en chans för både dem som redan varit inne i militären och som skaffat sig civil erfarenhet och för regementet.

  • Det är jättebra. Vi fångar upp dem som redan gjort en grundläggande militär utbildning och som varit i det civila ett tag. Ett bra exempel på det såg vi i våras när vi tog in värnpliktiga som varit inne i Försvarsmakten och sedan gjort andra saker. Det är helt andra människor, de har växt som människor och så kommer de med lite andra erfarenheter.

För att kunna lära sig får rekryterna en verktygslåda med kunskaper, förmågor och erfarenheter.

  • Vi lär de hur de knyter kängorna, hur de skjuter med AK5:a och hur gruppen agerar i strid. Det handlar också om positiv uppmuntran. Man måste känna sig trygg för att misslyckas. När jag utbildar gruppchefer brukar jag alltid ställa frågan: Hur tänkte du? Istället för att säga vad de gjorde fel. Jag upplever att det uppmuntrar dem att tänka mer själva. Det är viktigt att vi producerar tänkande soldater speciellt vi som jobbar med logistik. Det är inte alltid de har en chef till hands och då måste de fatta egna beslut och ta eget ansvar, säger Olof Milde.

Från att ha sagt upp sig som resande försäljare hoppas nu Oskar Taengh på en framtid i Försvarsmakten.

  • Jag har haft tio år av civil arbetsmarknad där jag jobbat med alltifrån säljare och reseledare till kontorsjobb. Efter utbildningen hoppas jag på att bli anställd så jag kan läsa vidare till specialistofficer, säger han.