Höstaktivitet 2017, 9 November

Kamratföreningens HÖSTAKTIVITET 2017

Torsdagen den 9 November kl.17.00 bjuder kamratföreningen in till en föreläsning om hybridkrigföring på TrängR. Föreläsningen genomförs ur ett militärt perspektiv av en representant ur Militärregionalregion Väst (MRV) och ”Hot och risker i det uppkopplade samhället” av en representant ur Combitech, Gothia Science Park.

 

Tid och plats:

17.00             Trängsalen (4:e vån Ö kasernen), TrängR  (Ingång via svänggrinden vid vakten, medför ID-kort)

18.30             Samling på Götamässen

19.00             Kamratmiddag (100:-/kuvert, deltagande vid middagen anges vid anmälan)

Anmälan:

Anmälan så snart som möjligt men dock senast 31 oktober till gustav.berggren@bredband.net alt 070-399 28 77.

 

Hybridkrigföring (Utdrag ur Wikipedia)

Hybridkrigföring eller sjätte generationens krigföring, är en typ av krigföring som karaktäriseras av en kombination av traditionella militära, irreguljära och civila metoder, och som utnyttjas mot ett gemensamt mål i alla olika skeden av en konflikt.

Öppna och dolda inslag kombineras vanligen i hybridkrigföring, och kan bland annat innefatta följande:

  • Reguljära militära förband, så som arméförband, flygvapen och flotta.
  • Specialförband.
  • Irreguljära förband, exempelvis en väpnad milis.
  • Skapande eller understödjande av oro i andra länder, exempelvis via separatiströrelser eller politisk opposition.
  • Psykologisk krigföring och Informationsoperationer.
  • Ekonomisk krigföring, som handelsblockader och embargon.
  • Elektronisk krigföring.
  • IT-angrepp.

Arkivens dag, 11 November

Centrala Soldatregistret

laddar för

Arkivens dag

den lördagen den 11 november mellan 12-16

då vi tillsammans med Garnisonsmuseet Skaraborg visar handlingar ur museets arkiv och

laddar upp för att hjälper Er söka era rötter bland indelta soldater från hela Sverige databasen innehåller i dag 505 000 poster

Museet visar också för första gången upp de nya lokalerna i lägerhydda 2, där arkivutställningen visas

Medverkar gör också

Föreningen för Västgöta litteratur med bokförsäljning.

Kaffeservering

                                                                Alla hjärtligt välkomna