TRÄNGREGEMENTETS DAG 2018, Lördag 6 Oktober

Trängregementet bjuder in Regementets till dag den 6 oktober klockan 0900-1400 för att visa upp sin verksamhet.

Värnplikten är återinförd och dagen genomförs åter enligt tidigare traditioner.
Det innebär bl.a. att regementet dag inleds med regementsuppställning, avlämning till regementschefen inkl. kamratföreningen som en enhet, fanmarsch och krigsmans erinran.

Missa inte tillfället att träffa kamrater, provsmaka mat från fältkök och bli uppdaterad om FM återtagande av nationell försvarsförmåga inkl. ny materiel.

 

Program:

09:00                  Trängregementets dag öppnar

09:30                  Regementsuppställning, tal av regementschefen Patric Hjorth samt soldaterinran

10:00-13:30       Förevisningar av MAN-lastbilar, pansarterrängbil Patgb 180, terrängbil 16 galt och bandvagn 410

10:30                  Sjukvårdsuppvisning: Soldater är med i strid och blir omhändertagna av våra sjukvårdare

11:00-13:00       Smakportioner utdelas i köket. Kaffe och bulle finns att köpa

11:30                  Sjukvårdsuppvisning: Soldater är med i strid och blir omhändertagna av våra sjukvårdare

12:45                  Soldatkamp mellan tre olika kompanier

14:00                  Grindarna stängs

Försvarslogistikklubbens seminarium, Onsdag 3 Oktober

Tid: 2018-10-03 kl. 13.00-16.00, start kl 12:30 med registrering.

Plats: Hörsalen Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.

 

På talarlistan.

  • Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall:

Ø  ”Återuppbyggnad av totalförsvaret”

  • Konteramiral Thomas Engevall, FMV:

Ø  ”Materielförsörjning i en ny säkerhetspolitisk situation”

  • • Brigadgeneral Michael Nilsson, Försvarslogistikchef:

Ø  ”Försvarsmaktens nya logistikorganisation”

  • Robert Limmergård, Generalsekreteraren för Säkerhets- och Försvarsföretagen SOFF

Ø  ”Försvarsföretagens roll i högre beredskapsgrader”

  • Chefsjurist Anders Sjöborg, FMV

Ø  ”Avtalsformer för försörjning vid höjd beredskap”

Seminariet är kostnadsfritt för samtliga.

 

Anmälan om deltagande sker till Klubbmästaren Olle Schylander per e-post:

olle.schylander@tele2.se

 

Sista anmälningsdag är 2018-09-24

Kamratförenings Stipendium 2017

Stipendium till anställd har tilldelats Kn Mattias Johansson C G 6 med motivering:

” Mattias är en god förebild inom ledning- och sambandstjänst vid Trängregementet.

Han företräder regementet på alla nivåer på ett utomordentligt sätt genom att genomföra utbildningar, utveckling och övningsverksamhet såväl vid TrängR som i Försvarsmakten.

Mattias kontaktnät och goda renommé banar väg för det goda anseende som regementet har. Mattias är duktig på att motivera och leda yngre kollegor genom sin kompetens och sitt positiva engagemang.”

 

 

Stipendium till elev har tilldelats 1.Serg Mikael Lundin ASOU LogS 16/17 med motivering:

”Mikael har under sin tid som kadett hanterat hälsorelaterade motgångar med att lyfta blicken, hålla modet uppe och kämpat vidare.

Mikael har påvisat ett stort personligt ansvar för förberedelser inför examinationer och prövningar och därmed tagit ett stort ansvar för sin egen utveckling till specialistofficer”.

 

 

Nomineringsperioden har varit 2017 för att utse stipendiater vid TrängR och stipendierna utdelades i samband med TrängR sommarkaffe 2018. Kamratföreningens förrättare vid utdelning av stipendierna var ordförande Christer Rapp.

Syftet med stipendierna är att stimulera till fortsatt kompetensutveckling eller studier inom de områden/verksamheter där Trängregementet verkar.

Ett stipendium tilldelas anställd personal och ett stipendium tilldelas elev/-er som genomfört Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans program eller kurs.

 

Logistik & Planeringsövning 2018, Lördag 8 September

Övningen går ut på att planera flödet av material och personal så att en bil fungerar att köra så många varv som möjligt under 7,5 timmar.

 

Plats; på Kinnekulle Ring lördag 8/9 klockan 0900 – 1630.

Efter målgången flyttar vi ut till stora depån där vi har prisutdelningen.

Nu när övningen blir på lördag är det planerat att ha ”knytkalas” i den stora depån efter prisutdelningen. Så vi kan prata om alla nästan sladdar och övriga väsentligheter.

Det kan vara lämpligt att ställa tält/husvagn där för övernattning.