Kamratförenings Stipendium 2017

Stipendium till anställd har tilldelats Kn Mattias Johansson C G 6 med motivering:

” Mattias är en god förebild inom ledning- och sambandstjänst vid Trängregementet.

Han företräder regementet på alla nivåer på ett utomordentligt sätt genom att genomföra utbildningar, utveckling och övningsverksamhet såväl vid TrängR som i Försvarsmakten.

Mattias kontaktnät och goda renommé banar väg för det goda anseende som regementet har. Mattias är duktig på att motivera och leda yngre kollegor genom sin kompetens och sitt positiva engagemang.”

 

 

Stipendium till elev har tilldelats 1.Serg Mikael Lundin ASOU LogS 16/17 med motivering:

”Mikael har under sin tid som kadett hanterat hälsorelaterade motgångar med att lyfta blicken, hålla modet uppe och kämpat vidare.

Mikael har påvisat ett stort personligt ansvar för förberedelser inför examinationer och prövningar och därmed tagit ett stort ansvar för sin egen utveckling till specialistofficer”.

 

 

Nomineringsperioden har varit 2017 för att utse stipendiater vid TrängR och stipendierna utdelades i samband med TrängR sommarkaffe 2018. Kamratföreningens förrättare vid utdelning av stipendierna var ordförande Christer Rapp.

Syftet med stipendierna är att stimulera till fortsatt kompetensutveckling eller studier inom de områden/verksamheter där Trängregementet verkar.

Ett stipendium tilldelas anställd personal och ett stipendium tilldelas elev/-er som genomfört Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans program eller kurs.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.