Våraktivitet 17 april – INSTÄLLD

Coronaviruset sätter tyvärr också sina spår i Kamratföreningens planerade verksamhet.

Sålunda är kamratföreningens planerade våraktiviteten – ett besök vi TrängR bataljonsövning fredagen den 17 april INSTÄLLD.

Trängträff 2020, 28-30 augusti – INSTÄLLD

När det gäller Trängträffen 2020, som arrangeras av T3 Kamratförening i Sollefteå, den 28–30 augusti 2020, ligger dock planen fortfarande fast. Enligt inkomna preliminäranmälningar den 1/3 är intresset stort (ca 50 personer plus T3:are i närområdet som anmäler sig lite senare).

T3 Kamratförening har, mot bakgrund av Coronahotet,  flyttat fram tidpunkten för den slutliga anmälan en månad, från 15/5 till 15/6.

Medlemmar i TrängR KF som önskar åtnjuta 300 kr subventionering ska därför vara beredda att betala in 1 200 kr till Kamratföreningen senast den 31/5,
MED GÖR INTE DET ÄNNU – AVVAKTA VÄNLIGEN SLUTLIGT BESKED från styrelsen om Trängträffen  blir av eller inte.

Det går säkert att fortfarande anmäla sig preliminärt till Kjell Åström, T3 Kamratförening på kjellastrom59@gamil.com eller på telefon 070-669 39 37. T3 program version 3 bifogas.

Tidigare inlägg:

Trängträff 2020 arrangeras av T3  Kamratförening i Sollefteå den 28-30 augusti. Vi utgår från olika resealternativ och förbereder hämtning i Kramfors. Starttid är prel 15.00.

Prel. program: Fredag 28 augusti. 

Em/Kv. Kaffe. Information om I 21 Idrottsförening i samverkan med I 21 KF Aktivitet på skidskyttestadion Hallsta. Prova-på-skytte. Tävlingar? Fältmiddag med kok ur Ångermanlands Hemvärnsbataljonen. Samkväm i klubblokalen/hotellet.

Lördag 29/8

Försvarsinformation. Lunch High Coast Distillery (fd Box Whisky) Sandslån. Visning av produktion, lager samt möjlighet att teckna eget avtal om köp av fatmnol. Återresa till Sollefteå genom Världsarvet Höga Kusten med besök vid Höga Kusten-bron. Middag på Hotell Hallstaberget; Skybar 360°.

Söndag 30/8

Information från Kamratföreningarna.

Samverkan/samarbete av gemensamma projekt.

Utvärdering, Trängträff 2021? Avslutning och lunch.

Anmälan

Preliminär anmälan senast 1 mars 2020 direkt till T3 enligt nedan. Slutlig anmälan senast 1 maj genom inbetalning av anmälningavgift minus 300 kr i subventionering per medlem till Kamratföreningens PlusGiro 9 58 82-7.

T3 Kamratförening Sollefteå: Kjell Åström 070-669 39 37, kjellastrom59@gmail.com

Logi

Logi Hallstaberget är förbokat. Pris är ännu ej klart men kommer att läggas tillsammans med övrig information på T3 Kamratförenings hemsida: www.norrlandstrangarna.se.

Pris

Ordinare pris är 1.500 kr, pris för Kamratföreningens deltagande medlemmar subventioneras med 300 kr.  betalas till Plusgiro 33 69 14 – 7 senast 15 maj 2020

 

Inbjudan:

2019-11-20 inbjudan Trängträff 2020

 

 

Rekordmånga på Årsmötet 2020

Årsmötet den 20 februari genomfördes enligt plan och samlade hela 29 deltagare, vilket nog är en toppnotering i modern tid.

Vid årsmötet belönades tre närvarande styrelsemedlemmar för sina insatser för Kamratföreningen:

Fastighetsdirektör Christer Rapp: SMKR förtjänstmedalj i GULD

PA/övlt Gustaf Berggren: SMKR förtjänstmedalj i SILVER

Förvaltare Jan Kvarforth: SMKR förtjänstmedalj i BRONS

RO/Mj Ann-Katrine Eriksson, som inte var närvarande på årsmötet belönades med SMKR förtjänstmedalj i SILVER, vilken kommer at överlämnas vid annat lämpligt tillfälle.

Dessutom utnämndes Fastighetsdirektör Christer Rapp till HEDERSORDFÖRANDE i Trängregementets och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening, en utnämning, som föregicks av en härför nödvändig stadgeändring, vilken omedelbart justerades för att vinna ”laga kraft” och medge utnämningen.

 

Med kamratliga hälsningar,
Otto von Krusenstierna
Styrelseledamot