Studiebesök på Logistikskolan 2021, 17 nov

Bäste T2 kamrat!

I väntan på jullunchen så har vi planerat in en mindre aktivitet för Dig. Den 17 nov kl 15.00 kan Du komma ut till Logistikskolan och få en förevisning på skolan och hur utbildningen ser ut för att bli officer och specialistofficer. Kanske också hinna med och se någon tjänstegrensutrustning.

Kl 16.30 förflyttar vi oss till mässen för att inta någon enklare förtäring. (Vi räknar med att kunna ”sponsra” med en mindre summa.)

Baren planeras vara öppen en liten stund.

Du anmäler Dig senast den 5 nov till T. Holmberg.

Notera dock att anmälan måste kompletteras med personnummer för besöksanmälan inom området, vi tar också ansvar för att anmäla ert besök in på T2´s område.

Tel: 072-5881496

scout63@live.se

 

Väl mött!

Jullunch 2021, 9 dec

Kunglig Göta Trängregementes & Trängregementets Kamratförening
inbjuder till Jullunch (”Gubbalunchen”) Torsdagen den 9 december

Kl. 1100 Regementschefens information, Trängsalen
Kl. 1200 Götamässenens bar öppnas & Sextett (+) ur Hemvärnets musikkår Skaraborg spelar
Kl. 1300 Jullunchen serveras

Kostnad: 350 kr för icke medlem (250 kr för medlem)

ANMÄLAN med namn och personnummer (för inpassering) senast söndag 21 november!
Mail: marina.lindwall@mil.se
Telefon: 0500 – 46 52 00