Inlägg av Artur Karlsson

Jullunch 2018, Fredag 7 December

Kamratföreningen, i samverkan med Götamässen och TrängR, anordnar Jullunch på Götamässen den 7 december. Traditionsenligt serveras glögg med t.b.h. från kl. 12.00 till toner från TrängR egen mässingsorkester, Oktetten. Baren är också öppen och senast kl. 1245 sätter vi oss till bords. Snapsvisor sjungs efter bästa förmåga och julstämningen börjar att infinna sig. Kuvertpris för […]

Årsmöte 2019, Torsdag 21 Februari

Årsmötet genomförs 2019-02-21 klockan 17.00 i Trängsalen, TrängR. Efter årsmötet hålls ett föredrag som avhandlar något aktuellt ämne (program e.s.o.). Årsmötet avslutas traditionsenligt med att ärtsoppa och pannkakor serveras på Götamässen till en kostnad av 100:- (subventionerad av Kf). Anmälan senast den 15 februari (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).  

TRÄNGREGEMENTETS DAG 2018, Lördag 6 Oktober

Trängregementet bjuder in Regementets till dag den 6 oktober klockan 0900-1400 för att visa upp sin verksamhet. Värnplikten är återinförd och dagen genomförs åter enligt tidigare traditioner. Det innebär bl.a. att regementet dag inleds med regementsuppställning, avlämning till regementschefen inkl. kamratföreningen som en enhet, fanmarsch och krigsmans erinran. Missa inte tillfället att träffa kamrater, provsmaka […]

Försvarslogistikklubbens seminarium, Onsdag 3 Oktober

Tid: 2018-10-03 kl. 13.00-16.00, start kl 12:30 med registrering. Plats: Hörsalen Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.   På talarlistan. Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall: Ø  ”Återuppbyggnad av totalförsvaret” Konteramiral Thomas Engevall, FMV: Ø  ”Materielförsörjning i en ny säkerhetspolitisk situation” • Brigadgeneral Michael Nilsson, Försvarslogistikchef: Ø  ”Försvarsmaktens nya logistikorganisation” Robert Limmergård, Generalsekreteraren för Säkerhets- och Försvarsföretagen SOFF Ø  […]

Kamratförenings Stipendium 2017

Stipendium till anställd har tilldelats Kn Mattias Johansson C G 6 med motivering: ” Mattias är en god förebild inom ledning- och sambandstjänst vid Trängregementet. Han företräder regementet på alla nivåer på ett utomordentligt sätt genom att genomföra utbildningar, utveckling och övningsverksamhet såväl vid TrängR som i Försvarsmakten. Mattias kontaktnät och goda renommé banar väg […]

Gardenparty 2018 fredag 24 augusti

Medlem i kamratföreningen inbjuds som betalande gäst till Trängregementets Gardenparty 2018. Anmälan så snart som möjligt dock senast tisdag 14 augusti. Betalning senast tisdag 21 augusti Anmälan för kamratföreningens medlemmar sker via mail till trangr-gotamassen@mil.se Anmälan innehåller namn och personnummer på den/de som anmäls som blir underlag för inpassering för genomförandedagen. Betalning sker företrädelsevis med […]

Till våra medelmmar – Ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i TRÄNGREGEMENTETS och KUNGL GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR. Föreningen för Trängregementets och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening använder sitt medlemsregister och hemsida (www.trangaren.se) för hantering av medlemsavgifter och information till medlemmar. Medlemsregistret omfattar endast namn, adress och mailadress samt registrering av betald […]

Konstvisning 7 juni

Ordförande Christer Rapp välkomnar Kamratföreningen till Rapp Fastigheters kontor för konstvisning samt dryck med lättare förtäring till det facila priset av 0 kronor.   Tid: Torsdag, 7 Juni, klockan 17.00 Plats: Rapp Fastigheter, Rådhusgatan 1, Skövde   OSA senast 31 Maj till marina.lindwall@mil.se / 0500465200 Vg. uppge eventuella allergier och/eller specialkost Obs! evenemanget begränsat till […]