Inlägg av Artur Karlsson

Trängregementets Dag, lördagen den 26 oktober

Bäste/Bästa Kamratföreningsmedlem Lördagen den 26 oktober är det åter dags för Trängregementets dag. I och med värnpliktsutbildningens återinförande genomförs regementes dag nu nästa som “förr i tiden”. Program i stort framgår nedan. Detaljerat program kommer att publiceras på vår hemsida, www.trangaren.se så snart det gjorts tillgängligt av regementet. Kamratföreningen kommer att vara på plats och […]

Rapport från Trängträffen 2019

Något senfärdigt kommer här en rapport från årets Trängträff. Fredagen den 5 oktober var det åter dags för Trängträff-Trängtruppernas samlade kamratföreningars årliga träff. Denna gång stodT4 Kamratförening (T4KF) för värdskapet, anförda av ordföranden Nils Olof Johansson, med benäget synligt bistånd av Arne Huléen och Gunnar Segerholm, därutöver säkert fler ”osynliga i kulisserna”. Träffen inleddes med […]

Årsmöte 2019, Torsdag 21 Februari

Tid:   2019-02-21 klockan 17.00. Plats: Trängsalen (Östra kasernen TrängR 4:e våningen) Inpassering sker via kasernvakten (medför legitimation). Efter årsmötet informerar VOLVO Cars om sin verksamhet i SKÖVDE och i världen i övrigt. Föredragshållare är Pontus Boby som bl.a. varit delansvarig för uppbyggnaden av fordonsfabriken i KINA. Avslutningsvis bjuder kamratföreningen på ärtsoppa och pannkakor som traditionsenligt […]

Jullunch 2018, Fredag 7 December

Kamratföreningen, i samverkan med Götamässen och TrängR, anordnar Jullunch på Götamässen den 7 december. Traditionsenligt serveras glögg med t.b.h. från kl. 12.00 till toner från TrängR egen mässingsorkester, Oktetten. Baren är också öppen och senast kl. 1245 sätter vi oss till bords. Snapsvisor sjungs efter bästa förmåga och julstämningen börjar att infinna sig. Kuvertpris för […]

TRÄNGREGEMENTETS DAG 2018, Lördag 6 Oktober

Trängregementet bjuder in Regementets till dag den 6 oktober klockan 0900-1400 för att visa upp sin verksamhet. Värnplikten är återinförd och dagen genomförs åter enligt tidigare traditioner. Det innebär bl.a. att regementet dag inleds med regementsuppställning, avlämning till regementschefen inkl. kamratföreningen som en enhet, fanmarsch och krigsmans erinran. Missa inte tillfället att träffa kamrater, provsmaka […]

Försvarslogistikklubbens seminarium, Onsdag 3 Oktober

Tid: 2018-10-03 kl. 13.00-16.00, start kl 12:30 med registrering. Plats: Hörsalen Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.   På talarlistan. Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall: Ø  ”Återuppbyggnad av totalförsvaret” Konteramiral Thomas Engevall, FMV: Ø  ”Materielförsörjning i en ny säkerhetspolitisk situation” • Brigadgeneral Michael Nilsson, Försvarslogistikchef: Ø  ”Försvarsmaktens nya logistikorganisation” Robert Limmergård, Generalsekreteraren för Säkerhets- och Försvarsföretagen SOFF Ø  […]

Kamratförenings Stipendium 2017

Stipendium till anställd har tilldelats Kn Mattias Johansson C G 6 med motivering: ” Mattias är en god förebild inom ledning- och sambandstjänst vid Trängregementet. Han företräder regementet på alla nivåer på ett utomordentligt sätt genom att genomföra utbildningar, utveckling och övningsverksamhet såväl vid TrängR som i Försvarsmakten. Mattias kontaktnät och goda renommé banar väg […]

Gardenparty 2018 fredag 24 augusti

Medlem i kamratföreningen inbjuds som betalande gäst till Trängregementets Gardenparty 2018. Anmälan så snart som möjligt dock senast tisdag 14 augusti. Betalning senast tisdag 21 augusti Anmälan för kamratföreningens medlemmar sker via mail till trangr-gotamassen@mil.se Anmälan innehåller namn och personnummer på den/de som anmäls som blir underlag för inpassering för genomförandedagen. Betalning sker företrädelsevis med […]