Årsmöte 2021 – Yttrande senast 26 februari

Som alla vet påverkar pandemin en rad verksamheter. En av dessa är Kamratföreningen och möjligheterna att samlas för årsmöte.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra årsmöte genom utskick av handlingar (mail) samt att dessa läggs upp på hemsidan.

Det kommer att gå till enligt följande:

– Ni får ett utskick med årsmöteshandlingar, inklusive protokoll. Detta sker den 19 februari. Samtidigt läggs handlingarna ut på hemsidan.

– Ni har möjlighet att yttra er över handlingarna intill den 26 februari. Tystnad innebär samtycke.

– När den 26 har passerats och ev synpunkter har omhändertagits på ett relevant sätt anses årsmöte vara genomfört och gällande protokoll skickas ut.

 

Ta hand om er!

PUA Ordf
Joakim Grahn, sekr

Jullunch 2020 – INSTÄLLD

Bäste Kamratföreningsmedlem,

Styrelsen har fatta beslut att mot bakgrund av rådande pandemi ställa in kamratföreningens traditionsenliga jullunchen, i år den 4 december 2020.

Styrelsen tackar för alla svar som kommit på enkäten, vilka till nästa 100 % ligger i linje med beslutet.

Trängregementet har dessutom meddelat att de på grund av ökad smittspridning och det allmänna läget nu ställer i princip all gemensam verksamhet, förutom kärnverksamheten.

Styrelsen hoppas naturligtvis som vi alla att läget ska förbättras och att vi i så fall i vår kan genomföra kamratföreningens traditionsenliga vårsammankomst.

Fram tills dess har ni att se fram mot medlemstidningen Trängaren, som kommer att sändas ut i januari. Håll också ögonen på vår webbsida www.trangaren.se

 

 

På uppdrag av ordföranden,

Otto von Krusenstierna

Styrelseledamot

 

PS

Undertecknad passar på att tack för alla trevliga personliga hälsningar som inkommit till såväl styrelsen som mig personligen i samband med er svar. Tyvärr har det inte varit möjligt att svara på varje enskilt dito, men jag hoppas detta kollektiv TACK visar att dessa personliga hälsningar verkligen är uppskattade.

Våraktivitet 17 april – INSTÄLLD

Coronaviruset sätter tyvärr också sina spår i Kamratföreningens planerade verksamhet.

Sålunda är kamratföreningens planerade våraktiviteten – ett besök vi TrängR bataljonsövning fredagen den 17 april INSTÄLLD.

Trängträff 2020, 28-30 augusti – INSTÄLLD

När det gäller Trängträffen 2020, som arrangeras av T3 Kamratförening i Sollefteå, den 28–30 augusti 2020, ligger dock planen fortfarande fast. Enligt inkomna preliminäranmälningar den 1/3 är intresset stort (ca 50 personer plus T3:are i närområdet som anmäler sig lite senare).

T3 Kamratförening har, mot bakgrund av Coronahotet,  flyttat fram tidpunkten för den slutliga anmälan en månad, från 15/5 till 15/6.

Medlemmar i TrängR KF som önskar åtnjuta 300 kr subventionering ska därför vara beredda att betala in 1 200 kr till Kamratföreningen senast den 31/5,
MED GÖR INTE DET ÄNNU – AVVAKTA VÄNLIGEN SLUTLIGT BESKED från styrelsen om Trängträffen  blir av eller inte.

Det går säkert att fortfarande anmäla sig preliminärt till Kjell Åström, T3 Kamratförening på kjellastrom59@gamil.com eller på telefon 070-669 39 37. T3 program version 3 bifogas.

Tidigare inlägg:

Trängträff 2020 arrangeras av T3  Kamratförening i Sollefteå den 28-30 augusti. Vi utgår från olika resealternativ och förbereder hämtning i Kramfors. Starttid är prel 15.00.

Prel. program: Fredag 28 augusti. 

Em/Kv. Kaffe. Information om I 21 Idrottsförening i samverkan med I 21 KF Aktivitet på skidskyttestadion Hallsta. Prova-på-skytte. Tävlingar? Fältmiddag med kok ur Ångermanlands Hemvärnsbataljonen. Samkväm i klubblokalen/hotellet.

Lördag 29/8

Försvarsinformation. Lunch High Coast Distillery (fd Box Whisky) Sandslån. Visning av produktion, lager samt möjlighet att teckna eget avtal om köp av fatmnol. Återresa till Sollefteå genom Världsarvet Höga Kusten med besök vid Höga Kusten-bron. Middag på Hotell Hallstaberget; Skybar 360°.

Söndag 30/8

Information från Kamratföreningarna.

Samverkan/samarbete av gemensamma projekt.

Utvärdering, Trängträff 2021? Avslutning och lunch.

Anmälan

Preliminär anmälan senast 1 mars 2020 direkt till T3 enligt nedan. Slutlig anmälan senast 1 maj genom inbetalning av anmälningavgift minus 300 kr i subventionering per medlem till Kamratföreningens PlusGiro 9 58 82-7.

T3 Kamratförening Sollefteå: Kjell Åström 070-669 39 37, kjellastrom59@gmail.com

Logi

Logi Hallstaberget är förbokat. Pris är ännu ej klart men kommer att läggas tillsammans med övrig information på T3 Kamratförenings hemsida: www.norrlandstrangarna.se.

Pris

Ordinare pris är 1.500 kr, pris för Kamratföreningens deltagande medlemmar subventioneras med 300 kr.  betalas till Plusgiro 33 69 14 – 7 senast 15 maj 2020

 

Inbjudan:

2019-11-20 inbjudan Trängträff 2020

 

 

Rekordmånga på Årsmötet 2020

Årsmötet den 20 februari genomfördes enligt plan och samlade hela 29 deltagare, vilket nog är en toppnotering i modern tid.

Vid årsmötet belönades tre närvarande styrelsemedlemmar för sina insatser för Kamratföreningen:

Fastighetsdirektör Christer Rapp: SMKR förtjänstmedalj i GULD

PA/övlt Gustaf Berggren: SMKR förtjänstmedalj i SILVER

Förvaltare Jan Kvarforth: SMKR förtjänstmedalj i BRONS

RO/Mj Ann-Katrine Eriksson, som inte var närvarande på årsmötet belönades med SMKR förtjänstmedalj i SILVER, vilken kommer at överlämnas vid annat lämpligt tillfälle.

Dessutom utnämndes Fastighetsdirektör Christer Rapp till HEDERSORDFÖRANDE i Trängregementets och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening, en utnämning, som föregicks av en härför nödvändig stadgeändring, vilken omedelbart justerades för att vinna ”laga kraft” och medge utnämningen.

 

Med kamratliga hälsningar,
Otto von Krusenstierna
Styrelseledamot

Garnisonsmusei vänner årmsöte 2020, Senareläggs!

ÅRSMÖTET

SENARELÄGGS !

Bäste medlem!

Garnisonsmusei Vänners årsmöte den 31 mars senareläggs. Styrelsen har beslutat att, på grund av coronaviruset, inte genomföra årsmötet den 31 mars utan att senarelägga det. Ny kallelse kommer att sändas ut så snart läget klarnar, vilket det kanske gör efter sommaren.

Alltså! Inget årsmöte den 31 mars.

Styrelsen

 

GARNISONSMUSEI VÄNNER KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2020

Välkommen till årsmöte i Lägerhydda 2 (samlingssalen) invid Axevalla idrottsplats

 

Efter årsmötesförhandlingarna berättar överhovpredikanten, biskop emeritus och före detta regementspastorn Lars-Göran        Lönnermark om Karl XII´s fältpräst, överhovpredikanten och biskopen Andreas Rhyzelius under rubriken

”En dråpelig man från Od”

Program för kvällen:

  • Från kl 1700   Garnisonsmuseet öppet
  • Kl 1830-1930 Årsmötesförhandlingar
  • Kl 1930-2000 GMV bjuder på kaffe och bröd
  • Kl 2000-2100 Föredrag

Anmäl Ditt deltagande i årsmötet senast den 27.mars till Garnisonsmuseet tfn 0511-414282 eller soldat@soldatreg.se. Medföljande gäst betalar 50 kr för förtäringen.                                                                                                                                          

OBS! Du måste anmäla Ditt deltagande om Du vill ha förtäring, annars blir Du utan.

VARMT VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Gå in på föreningens hemsida www.garnisonsmuseet.se om Du vill ha verksamhetsberättelse mm inför årsmötet.

Fredsbaskrarna Skaraborg till föredrag på Soldathemmet, Onsdag 22 januari 18:00

Försvarslogistikchef brigadgeneral Michael Nilsson kommer att berätta om logistik förr, nu och i framtiden.
Michael Nilsson har tidigare bland annat arbetat som chef för Södra Skånska Regementet, P7, tillika chef för Södra Militärregionen samt varit chef för Markstridsskolan i Skövde.
Han har också arbetat internationellt som chef för den svensk-finska styrkan FS20 i Afghanistan.

Välkomna!

 

Regementets Dag 2019, Återigen en succé!

Kamratföreningen deltog i regementets dag enligt tradition. En liten skara ställde upp under föreningens egen svenska fana och Otto von Krusenstierna lämnade av till regementschefen.
I föreningens tält – här betjänat av Peter Wase – slogs rekord i försäljningen av vykort och CD-skivan ”På Marsch Med Trängen”, vilken även kunde höras, tillsammans med andra medryckande marscher i en medhavd musikanläggning.

//Otto von Krusenstierna

Jullunch 2019, fredagen 6 december

11.30-12.00 Samling och mingel till glögg på Götamässen.

 

12.00-12.30 Insittning i Trängsalen, där Chefen TrängR informerar om ”TrängR i dag och T2 i morgon”

 

12.30 Förberedelser inför middag, fortsatt mingel på Götamässen.

 

13.00 Till bords i matsalen på Götamässen med traditionsenligt julbord från Skövde Golfrestaurang.

Efter maten, kaffe och fortsatt förbrödring.

 

Kostnad för medlemmar 300kr. Icke medlemmar 400kr.

Betalning sker på plats i baren.

Anmälan till Marina Lindwall senast den 29 november,

marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00

(glöm inte att anmäla specialkost)

Trängregementets Dag, lördagen den 26 oktober

Bäste/Bästa Kamratföreningsmedlem
Lördagen den 26 oktober är det åter dags för Trängregementets dag. I och med värnpliktsutbildningens återinförande genomförs regementes dag nu nästa som “förr i tiden”. Program i stort framgår nedan. Detaljerat program kommer att publiceras på vår hemsida, www.trangaren.se så snart det gjorts tillgängligt av regementet.

Kamratföreningen kommer att vara på plats och lämna av till chefen Trängregementets kl 0930.
I vår uppställning/gruppkolonn vill vi naturligtvis att så många närvarande medlemmar som möjligt ställer upp. Dessutom kommer kamratföreningen att ha ett litet, väl utmärkt, stånd med lite informationsmaterial samt föreningens “profilprodukter” till försäljning.

Program i stort för Trängregementets dag

Kl. 09. 00 – Grindarna öppnas

Kl 09.30 – Regementsuppställning

Kl. 10.00 – Soldaterinran på Västra kaserngården.
Soldaterinran är en högtidlig soldated som påminner om en soldats plikter och förtroende.

Kl. 10-14 – Aktiviteter på kaserngården, såsom uppvisning av militära fordon och utrustning, demonstration av fältsjukvård, fältkok och soldaternas boende och materiel. 
På plats kommer även Fredsbaskrarna och Hemvärnet vara.
Skövde soldathem kommer att anordna en barnaktivitet: Ballongprinsessan

KL. 14.00 – Grindarna stänger.

Kamratföreningens styrelse hoppas på god uppslutning av dess medlemmar.

På uppdrag av Kamratföreningens styrelse och med kamratliga hälsningar,
Otto von Krusenstierna
Styrelseledamot