Kärt återbesök vid TrängR högvakt i juli

I juli var undertecknad och hustru i Stockholm några dagar. Vid 12-tiden den 17:e juli (tror jag) befann vi oss av en händelse på  Nybroplan när jag får höra en  välkänd marsch – Tellusmarschen – och se TrängR stolta högvakt passera på Strandvägen i riktning Slottet!

Det föranledde mig att senare ringa till vaktchefen/vakthavande majoren (minnet sviktar något) och fråga om jag fick komma och hälsa på – och då få ta med mig kära hustru och två unga tyska flickor (varav en släkting) som var på besök.

Jajamensan, torsdagen den 19:e skulle passa bra. Sagt och gjort – på torsdagen den 20 juli såg vi vaktavlösningen – mycket folk – och blev sedan, i god tradition, inbjudna till vaktchefens rum på kaffe och “hembakat” med övlt Markus Gannerud som värd. De två unga tyska damerna var mäkta imponerade. Min släktings farfar är en pensionerad överste och brigadchef i tyska Bundeswehr, oberst Friedrich Johann von Krusenstiern, så hon tyckte detta var särskilt spännande. Som kronan på de samlad vakthavande befälens ypperliga värdskap överlämnade de till de unga damerna varsin fribiljett på Slottets alla sevärdheter, vilka de båda senare rapporterade, ha nyttjat fullt ut.

För mig personligen var det en särskild upplevelse. 1976 var jag nämligen ställföreträdande vaktchef på Kungl. Göta Trängregementes (T2) allra första högvakt. Den genomfördes någon gång i augusti med de då i juni inryckta KB/PB-värnpliktiga. Om inte minnet sviker mig fullständigt så besättningen ut så här: Kn Lars Samuelsson (f.d. signalofficer) vaktchef, dåvarande majorn Lars-Gunnar Winterfeldt vakthavande major, aspiranterna Thore Fries och Olle Ejner avlösningsförare, lt Leif Crona patrullchef och förre majoren vid regementets, numera länsrådet Anders Flanking gevärspost 1.

Vi gick bara ett (1) högvaktsdygn, men för detta övade vi i princip hela juni, juli och halvan augusti! Det vara andra tider då kan man lugnt säga. På den tiden var det inte samma behov att alla förband måste delta för att kunna lösa högvaktsuppgiften året runt, men landsortsregmentena började dock behövas i större och större omfattning. Regementet löste sin första högvakt med bravur och fick därför fortsatt förtroende. Nästa gång, år 1977 förlades T2 högvaktsdygn till juli – efter viss påverkan av ovan nämnda Lars-Gunnar Winterfeldt, som hade god “koll” på när drottningen förväntades nedkomma – vilket också skedd under T2 högvaktsdygn den 14 juli. Den s.k. “prinsessvakten” var född – resten är historia.

Tack för en mycket trevlig upplevelse!

 

Otto von Krusenstierna

PA övlt (YO och RO)

Bildtext: Från “kafferepet” i vaktchefens rum

Den Beridna Högvakten på besök i Skövde

Försvarsmakten/Livgardets Dragonmusikkår, kommunen och Föreningen för den Beridna Högvakten genomförde en parad och två konserter i Skövde.

Många Skövdebor trotsade regnet och tog sig till Hertig Johans torg för att se den beridna högvakten!

Artikel från Skövde Nyheter

Med sikte på AURORA

Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten: Överstelöjtnant Fredrik Gustafsson, chef Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola tar lunch från den nya kokvagnen.

 

För några veckor sedan genomförde Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola årets funktionsdagar i logistik. Målet med dagarna var att planera för hur logistiken ska fungera under Försvarsmaktsövningen Aurora 17.

 

– I allt väsentligt är målbilden uppnådd och det känns som att Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola är med och skapar operativ effekt, säger Owe Jansson, lärare på skolan.

Funktionsdagarna i logistik har flera år i rad behandlat planeringen av Aurora. 2015 års dagar tog sitt avstamp från nivån längst fram, det vill säga soldaten i eldställning. Årets dagar omfattade logistiken vid den försvarsmaktsgemensamma övningen Aurora.

– Det här blev så bra. Redan för tre år sedan började skolan tänka på hur logistikutvecklingen skulle se ut och nu i år har vi knutit ihop säcken, säger Owe Jansson.

HOTBILDEN ÄR AVGÖRANDE

Under dagarna har respektive nivå, från Högkvarteret till enskilda kompanier och enheter, presenterats av representanter från varje enhet. De har berättat om det egna förbandets kapacitet, förmågor och tillkortakommanden med fokus på bemanning och materieltillgång. Sammantaget gav redovisningarna en bra grund för att kunna skapa ett logistikkoncept och för att i förväg kunna identifiera sårbarheter.

Förenklat kan man säga att uppgifterna för logistikförband är att försörja och omhänderta. Det innebär bland annat att lagra och distribuera förnödenheter, vårda och transportera skadade och sjuka soldater och reparera och transportera skadad materiel. I detta ligger även förebyggande underhåll och preventiv medicin.

– Uppgiften är inte löst förrän förnödenheten, soldaten eller materielen är tillgänglig för de som ska ha det. Uppgiften löses under inverkan av en potent motståndare. Logistikförbanden ska ständigt utvärdera och anpassa sitt uppträdande efter hotbilden, säger överstelöjtnant Fredrik Gustafsson, chef för Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola.

AURORA BLIR ELDPROVET

Övningen Aurora kommer att bli en utmaning då det framkommit att ett flertal logistikförband endast är personellt- och materiellt uppfyllda till del.

– Förbanden bör, oavsett om det gäller lösandet av enskilda uppgifter tidigt på beredskapstegen eller under operation, analysera vilken personalkategori som är placerad var. De bör värdera vilka tjänstegrenar inom logistik som ger ökat stridsvärde för förbandet och som är kompetensmässigt svårt att vidmakthålla med pliktinkallad- och tidvis anställd personal. Ett exempel är att ha sex stycken kontinuerligt anställda i en kokgrupp som används av de normalt sett två bataljonerna vid organisationsenheter ute i landet. På det sättet tappar man inte kompetensen. Om vi inte övar detta nu, när ska vi då börja öka vår operativa effekt, säger Fredrik Gustafsson.

Utbildning mot ett liv i Försvarsmakten

Tänk dig att du just har börjat din grundläggande militära utbildning. Du har aldrig varit på ett regemente tidigare och kommer från den civila världen rakt in i den militära sfären. Du ska vara här i elva eller nio månader och hamnat från en värld till en annan. Men vad är det egentligen du blir? Vad vill egentligen befälen med dig som rekryt och vad förväntas av dig när du är färdigutbildad soldat?  Olof Milde, ställföreträdande kompanichef på ett av utbildningskompanierna på Trängregementet förklarar.

  • I stort handlar det om att vi vill anställa fler soldater och kunna krigsplacera dem, säger han. Det är olika, men som gruppchefer är det att lära sig att bygga ihop allas styrkor och svagheter för att helheten ska bli så bra som möjligt och att alltid sträva efter att göra sitt bästa utefter förutsättningarna och våga försöka. Jag ser hellre att någon testat och misslyckats än att bara konstatera att det inte går. Det är också beundransvärt om de försökt men inte nådde hela vägen fram, men då har de i alla fall gjort sitt bästa.

Olof Milde jobbar idag med att utbilda soldater på Karlsborg kompani, ett av utbildningskompanierna på Trängregementet.

  • Jag har anställt soldater när de hade gjort grundläggande militära utbildningen och befattningsutbildningen. Fördelarna nu när vi sammanfört den grundläggande och befattningsutbildningen är att vi utbildar en färdig produkt som kan börja jobba efter utbildningen. När soldaten muckar kan vi antingen anställa dem som heltid-eller deltidssoldat. De har en bra grund att stå på och de kommer in snabbare i arbetslaget. Eller så krigsplaceras de som värnpliktiga i krigsorganisationen.

En av rekryterna som började utbildningen för snart två månader sedan är Oskar Taengh, 31 år.

  • Det känns jättebra. För mig var det lite nu eller aldrig. Jag har länge tänkt tanken och ångrat att jag inte gjorde det när jag var 19 år så nu var det dags. De som är yngre kommer snabbt in i rollen och växer, jag anpassar mig mer, säger han.
  • Har man ett intresse av ett omväxlande arbete där man får röra sig blandat med teori så är det att rekommendera.

 

Förmåner och bättre resultat

Oskar Taengh berättar att de tre första veckorna kan vara tuffa. Det är en stor omställning med boende och att komma in i hur allt fungerar. Men trots delvis tuffa förhållanden finns det fördelar också. De som går klart utbildningen får en bonus för genomförd utbildning.

  • Jag får boendet av Försäkringskassan och lönen på 4,500 kronor. Man gör inte av med något när man är här så det fungerar. Dessutom får man en betald utbildning till skillnad från det civila livet. Jag ser såklart framemot bonusen, det blir som en morot som man kan göra något roligt med sen, säger han.

Soldaterna har även pliktförmåner och är inte anställda som tidigare. En förändring som kapten Olof Milde ser positivt på.

  • Att de får gå på pliktförmåner är en stor del för utbildningen för nu hinner vi göra klart saker. Tidigare var rekryterna arbetstidsreglerade vilket gjorde att arbetstiden bestämde när det var dags att sluta för dagen. Nu behöver vi inte stirra oss blind på klockan utan kan göra klart övningen och fokusera på att utbildningen blir så bra som möjligt, säger han.

Förutom ett förändrat utbildningspaket har även de människor som kommer och ska göra utbildningen förändrats upplever Olof Milde.

  • Jag upplever och vi har också pratat om det bland kollegorna, att ute i samhället är det ett jag-tänk men vi vill få rekryterna att tänka mer vi. Vi löser uppgiften. Vi gör det här tillsammans. Under utbildningen ger vi dem bra verktyg genom att låta dem lösa uppgifter tillsammans under press, då tvingar vi fram ett samarbete. Vi lär dem ta ansvar för sina kamrater och sin utrustning.

 

Ytterliggare möjligheter

Regementet har också öppnat upp möjligheten för alla som redan gjort den grundläggande militära utbildningen, att direkt börja med befattningsutbildningen. Enligt Olof Milde är det en chans för både dem som redan varit inne i militären och som skaffat sig civil erfarenhet och för regementet.

  • Det är jättebra. Vi fångar upp dem som redan gjort en grundläggande militär utbildning och som varit i det civila ett tag. Ett bra exempel på det såg vi i våras när vi tog in värnpliktiga som varit inne i Försvarsmakten och sedan gjort andra saker. Det är helt andra människor, de har växt som människor och så kommer de med lite andra erfarenheter.

För att kunna lära sig får rekryterna en verktygslåda med kunskaper, förmågor och erfarenheter.

  • Vi lär de hur de knyter kängorna, hur de skjuter med AK5:a och hur gruppen agerar i strid. Det handlar också om positiv uppmuntran. Man måste känna sig trygg för att misslyckas. När jag utbildar gruppchefer brukar jag alltid ställa frågan: Hur tänkte du? Istället för att säga vad de gjorde fel. Jag upplever att det uppmuntrar dem att tänka mer själva. Det är viktigt att vi producerar tänkande soldater speciellt vi som jobbar med logistik. Det är inte alltid de har en chef till hands och då måste de fatta egna beslut och ta eget ansvar, säger Olof Milde.

Från att ha sagt upp sig som resande försäljare hoppas nu Oskar Taengh på en framtid i Försvarsmakten.

  • Jag har haft tio år av civil arbetsmarknad där jag jobbat med alltifrån säljare och reseledare till kontorsjobb. Efter utbildningen hoppas jag på att bli anställd så jag kan läsa vidare till specialistofficer, säger han.

Kamratföreningens vårutflykt 2017

Kamratföreningen genomförde torsdagen den 27 April ett besök vid verkstadsföretagen ”Ferrocon AB” och ”AB Furhoffs Rostfria” i SKÖVDE. Sexton förväntansfulla medlemmar samlades utanför Ferrocon AB:s lokaler kl . 0955. Peter Persson som är före detta officer vid T2 och sedan 2004 VD för Ferrocon AB hälsade oss välkomna. Året 2008 utsåg näringslivsforum i SKÖVDE/TIBRO Peter till årets företagare. Under Peters presentation av företaget fick vi kunskap om att all typ av konstruktioner i ”svartstål” (ej rostfritt)kan tillverkas. Dominerande verksamhet vid företaget är att konstruera och leverera optimerade transportrack för en mängd olika typer av komponenter till bla den svenska fordonsindustrin. En annan stor tillverkning är legotillverkning för främst för den mekaniska industrin. Företagets specialitet är stålkonstruktioner, i enstaka exemplar likaväl som i tämligen stora serier, då med korta ledtider och hög kvalitet. Efter rundvandringen i lokalerna bjöd företaget på en välsmakande trerätters lunch på Kavelbroskolan.

Efter lunchen tog alla en promenad tvärs över gatan till AB Furhoffs Rostfria. Björn Furhoff som är VD i rakt nedstigande led från grundaren av företaget hälsade oss välkomna. Vi fick veta att namnet Furhoff kommer från en sammansättning av namnet från två orter i Småland varifrån grundaren av företaget kom i början av 1900-talet. Företaget tillverkar produkter i rostfritt stål som också kan benämnas ”vitt stål”. Den dominerade verksamheten vid företaget är produkter inom VVS-området, inredning till storköket, eleganta diskbänkar för hemmamiljö till legoproduktion i rostfritt stål. Vi fick lära oss vad ordet duktilitet betyder. Detta är förutsättning för att bocka plåt. Under rundvandringen i företagets lokaler var intresset stort med många frågor. Planerad avslutning kl. 14.30 drog ut till efter kl. 15.00.

Båda besöken var mycket givande, vilket ger mersmak för framtida besök.

Vid pennan
Gustav Berggren

 

 

 

Viktig information från SMKR

Kamrater,

Tiden går fort när man har roligt. Ännu ett år att lägga till handlingarna. Först vill jag hälsa Generalstabsföreningen, F 4 Kamratförening och Sjöofficerssällskapet Göteborg (SOSG), som under 2. halvåret blivit medlemmar i SMKR, välkomna i gemenskapen. Även Wendistföreningen, som alldeles i början av detta år blev medlem, är varmt välkommen.

Under hösten har en projektgrupp bildats bestående av Lennart Blom ordförande Ing 2 kamratförening och Lennart Stenberg, klubb 19. Deras uppgift har varit att lämna förslag till SMKR:s utveckling av gjort arbete (2015, 2016) vilket har innefattat översyn av uppgifter på central-, regional- och lokal nivå, förslag på antalet regioner och koppling mellan värdförband och medlemsförening samt förslag till alternativ organisation av SMKR kontra dagens. Projektgruppen har även lämnat synpunkter och förslag till ändringar i gällande dokument avseende uppföljning och utvärdering. Allt med inriktning på SMKR vision och mål 2026! Arbetet redovisades för SMKR:s styrelse den 6 december. Många bra förslag kom på bordet. Det centrala mötet i april 2017 kommer i stor utsträckning att omfattas av detta. Värdförband är en grundläggand fråga för dialogen med försvarsmakten. I VU 16 är det reglerat att förbandschef skall sluta överenskommelser med sina kamratföreningar. Vissa föreningar har redan en fungerande dialog, men vid många föreningar sakas den dialogen av det skälet att man helt enkelt inte har något utpekat värdförband. SMKR vill säkerställa att var föreningen är kopplad till ett värdförband. Därför kommer detta vara en av de viktigare punkterna under mötet. Redan nu finns, på SMKR:s hemsida, ett Exempel på en överenskommelse under knappen med motsvarande benämning.

När SMKR återredovisar sin verksamhet för PROD kopplat till vår överenskommelse är det viktigt att vi redovisar vad ni har gjort. Därför vill jag att ni bifogar relevanta delar ur er verksamhetsberättelse när ni betalar 2017 års medlemsavgift. Dessutom skulle det vara bra att få en uppfattning om hur många utlandsveteraner er förening består av (handlar mera om en uppfattning än en ett absolut tal).
Under hösten har SMKR beslutat om att minimera resekostnaderna för de avlägsna föreningarna. Ett exempel på detta är att vi maximerat kostnaderna inför det nordiska mötet. Vi kommer även att reducera kostnaden för deltagande i det centrala mötet i vår. Möjligheten till detta skapar vi genom att bilda ett resekonto där eventuella överskott placeras.

Den gångna höstens verksamhet I avvaktan på projektgruppens redovisning valde vi att inte genomföra de tidigare annonserade regionsmötena. Nordiskt ledarmöte i Halmstad den 18 – 20 oktober genomfördes med ett bra resultat. Lv 6 kommer att bli ett mycket bra värdförband. Inbjudan är utskickad. Fyra styrelsemöten har genomförts. Ett möte genomfördes med hjälp av Skype. Kanslichefen Gunnar Persson har deltagit i av Flygvapenchefens genomförda rundresor till nedlagda flottiljer där man har träffat kamratföreningarna. Två möten med PROD/UTB har genomförts, varav under det sista mötet överenskommelsen för 2017 fastställdes. Två samverkansmöten med Försvarsmaktens Veteranenhet har genomförts. Vid ett möte inom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) avseende veteranfrågan deltog Anders Kihl från fallskärmsjägarklubben och undertecknad.
En planeringskonferens genomfördes där projektgruppen hade en delredovisning. En representant ur fallskärmsjägarklubben redovisade deras upplägg avseende mentorskap. Jag har även genomfört information om kamratföreningarna på förbandschefskursen. Mycket positivt att få möjligheten att berätta om framförallt Er verksamhet. SMKR deltog i Linköping under flygdagarna FV 90 år

Kommande verksamhet – Första halvåret 2017 En upprättad informationsbroschyr kommer att tryckas och delges föreningarna. Tidigt kommer en planeringskonferens att genomföras för att i största möjliga mån fastställa detaljer i verksamheten. Den 4-5 april genomförs ett centralt möte i Enköping. Här är det av stor vikt att så många föreningar som möjligt kan kommer. Under våren avser vi att genomföra utbildning i mentorskap anordnat av SMKR. Formerna för denna utbildning är inte riktigt klara ännu. Frågan kommer att avhandlas under möte med PROD/UTB som vi genomför vid två tillfällen. Två samverkansmöten med blivande Veterancentrum är också inplanerade. Vi genomför även fyra styrelsemöten och sist men inte minst det nordiska kamrat- och veteranmötet i Halmstad 14 -18 juni 2017

Andra halvåret 2017 Här avser vi genomföra regionala möten, där det som har behandlats på centralt möte fortsatt utvecklas, för att mynna ut i beslut vid representantskapsmötet 2018. Strävan är också att vi kan påbörja någon form av mentorskap. I övrigt genomförs samverkansmöten med HKV på motsvarande sätt som första halvåret och naturligtvis ordinarie styrelsemöte.

Kom ihåg att kamratföreningarna tillsammans utgör Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera sin dåtid – vårda minnen, traditioner och kultur. Sin nutid – genom att skapa en lärande organisation där reflektion är av stor betydelse och att kamrater med erfarenhet har mycket att tillföra. Slutligen måste organisationen vara framtidsinriktad där utveckling och försök är viktiga komponenter. Här kan äldre kamrater vara till stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2016 och önska Er lycka till under 2017.
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR

Årsmöte 2017, 23 Februari

Kamratföreningens årsmöte genomförs 2017-02-23 klockan 17.00, Trängsalen, 4:e våningen i östra kasernen TrängR. Inpassering via kasernvakten (medför legitimation).
Efter årsmötet håller en representant för Länsstyrelsen respektive MRV föredrag angående pågående och kommande samordning mellan den civila och militära verksamheten inom ramen för återtagande av Sveriges totalförsvarsförmågan.
Kvällen avslutas traditionsenlig med ärtsoppa och pannkakor på Götamässen, Kuvertkostnad 100kr.

Anmälan till Marina Lindwall senast den 16 februari (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

NORDISKT MILITÄRT KAMRATFÖRENINGSMÖTE 2017-06-14–18

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) arrangerar 2017 det Nordiska Militära Kamratföreningarnas möte som genomförs i Halmstad. Värd för mötet är chefen för Lv 6. Avsikt är att visa upp en blandad och intressant presentation från samtliga försvarsgrenar med aktuella frågor såsom bland annat kamrat- och veteranarbetet. Se bifogat program. SMKR hoppas också att deltagarna får en trevlig social samvaro med varandra och ett intressant utbyte av information kring kamratfrågor i alla nordiska länder.

 

Avsikten är att var och en av oss tar sig till Halmstad på eget sätt. Upphämtning kommer att ske på Halmstads flygplats samt järnvägsstation. De som kommer med egen bil gör anmälan i vakten på Lv 6. Inryckning sker på Lv 6 under eftermiddagen och kvällen den 14 juni.

 

SMKR har reserverat 60 platser för Sverige. TrängR kamratförening har föranmält två deltagare. Deltagaravgiften (500:-) och resekostnader kommer att till del att subventioneras av TrängR kamratförening. Är Du intresserad att deltaga som representant för vår kamratförening? Sänd en föranmälan till gustav.berggren@bredband.net före den 24 mars. Bindande anmälan med betalning för deltagare skall vara SMKR tillhanda senast den 7 april 2017.

Trängträff 2017, 5-6 oktober

Trängträff i STOCKHOLM 2016-10-05—06 i regi av Trängklubben.

Preliminärt program:

Torsdag 5 oktober

1230                   Samling för lunch i Stockholm city (ingår i priset). Exakt plats meddelas till anmälda deltagare.

1330-1500        Guidad tur på Armémuseum.

1500-1615        Förflyttning på egen hand till Stadsgårdskajen och Birka Cruises terminal.

1615-1630        Incheckning och embarkering Birka Paradise och installation i utsides hytt (fönster mot havet) för en eller två personer.

1800                   Trerätters middag i á la carte restaurangen (drycker betalas av den enskilde). Kvällen i övrigt i enlighet med det stora utbud som finns att tillgå på båten.

Fredag 6 oktober

Före kl 1000    Frukost (ingår ej i priset då vissa hoppar över frukost och att tillgång finns till flera frukostresturanger).

1000                   Samling vid informationscentrum. Uppdelning i grupper för studiebesök på kommandobryggan och i maskinrummet.

1200                   Samling i konferensutrymme. Föredrag (Rubrik kommer att meddelas till anmälda deltagare).

1400                   Lunch i buffématsalen. Öl och/eller vin ingår i priset.

1540                   Avsked och deembarkering.

 

Pris: ca 1100 kr per person för delad hytt. För ensamhytt tillkommer ca. 200 kr.

 

Trängklubben har förhandsbokat 60 platser på Birka Cruises. Först till kvarn.

 

Olle Schylander

Klubbmästare

Trängklubben

TrängR KF subventionerar klubbmedlems deltagande med 300 kronor och samordnar anmälan till Trängklubbens klubbmästaren Olle Schylander genom Gustav Berggren försorg. Preliminär anmälan, till gustav.berggren@bredband.net, senast den 5 februari. Datum för bindande anmälan och betalning kommer meddelas de som preliminär anmält sig.

Gott nytt år! Året som gick 2016

Här presenteras ett urval händelser från 2016.

KF har avhållit årsmötet 2016  den 25 februari. Efter årsmötet bjöd KF på  traditionsenligt ärtsoppa och pannkakor på Götamässen.

KF har genomfört en vårresa den 10 maj till Kommunhuset i Skövde. Kommunalrådet Leif Valterum inledde med att bjuda på kaffe. Därefter presenterade L.V. kommunens verksamhet, utmaningar, organisation samt samarbete med försvaret och besöket avslutades med genomgång av och besök vid kommunhusets kontaktcenter.

Ett Medlemsblad har sänts till medlemmarna tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften 2016.

KF har genomfört Trängträff 09-10 september med deltagande från alla övriga kamratförenings ur Trängen. Totalt deltog 70 personer varav 30 medlemmar från TrängR KF. Träffen inledes med lunch vid JULA Hotell & Konferens i Skara följt av en presentation av den konstsamling som grundaren av JULA, Lars-Göran Blank, införskaffade före sin död.
Träffen fortsatte med ett besök vid VOLVO Groups Operation i SKÖVDE och dagen avslutade med middag på Götamässen.
Under dag två genomfördes en guidar rundvandring på Karlsborgs Fästning samt presentation av viss verksamhet vid K3. Träffen avslutades med lunch vi MR K3.

Jullunchen genomfördes 9 december i samverkan med TrängR och Götamässen. Till jullunchen bjöd KF in en ung anställd officer från respektive kompani. Tio representanter från TrängR deltog på regementets bekostnad. TrängR Oktett spelade marschmusik under samlingen till jullunchen.

Kamratföreningen vill med denna återblick önska God Fortsättning & Gott Nytt År!
Väl mött under 2017!