HISTORIA

Vi har en veritabel guldgruva av gamla artiklar och fotografier att ta av ur Trängregementets- men även Garnisonsmuséets arkiv.
Dessa skall vi givetvis försöka publicera med jämna mellanrum på hemsidan. Kanske just du finns med i någon artikel eller på någon bild.