Med sikte på AURORA

Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten: Överstelöjtnant Fredrik Gustafsson, chef Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola tar lunch från den nya kokvagnen.

 

För några veckor sedan genomförde Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola årets funktionsdagar i logistik. Målet med dagarna var att planera för hur logistiken ska fungera under Försvarsmaktsövningen Aurora 17.

 

– I allt väsentligt är målbilden uppnådd och det känns som att Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola är med och skapar operativ effekt, säger Owe Jansson, lärare på skolan.

Funktionsdagarna i logistik har flera år i rad behandlat planeringen av Aurora. 2015 års dagar tog sitt avstamp från nivån längst fram, det vill säga soldaten i eldställning. Årets dagar omfattade logistiken vid den försvarsmaktsgemensamma övningen Aurora.

– Det här blev så bra. Redan för tre år sedan började skolan tänka på hur logistikutvecklingen skulle se ut och nu i år har vi knutit ihop säcken, säger Owe Jansson.

HOTBILDEN ÄR AVGÖRANDE

Under dagarna har respektive nivå, från Högkvarteret till enskilda kompanier och enheter, presenterats av representanter från varje enhet. De har berättat om det egna förbandets kapacitet, förmågor och tillkortakommanden med fokus på bemanning och materieltillgång. Sammantaget gav redovisningarna en bra grund för att kunna skapa ett logistikkoncept och för att i förväg kunna identifiera sårbarheter.

Förenklat kan man säga att uppgifterna för logistikförband är att försörja och omhänderta. Det innebär bland annat att lagra och distribuera förnödenheter, vårda och transportera skadade och sjuka soldater och reparera och transportera skadad materiel. I detta ligger även förebyggande underhåll och preventiv medicin.

– Uppgiften är inte löst förrän förnödenheten, soldaten eller materielen är tillgänglig för de som ska ha det. Uppgiften löses under inverkan av en potent motståndare. Logistikförbanden ska ständigt utvärdera och anpassa sitt uppträdande efter hotbilden, säger överstelöjtnant Fredrik Gustafsson, chef för Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola.

AURORA BLIR ELDPROVET

Övningen Aurora kommer att bli en utmaning då det framkommit att ett flertal logistikförband endast är personellt- och materiellt uppfyllda till del.

– Förbanden bör, oavsett om det gäller lösandet av enskilda uppgifter tidigt på beredskapstegen eller under operation, analysera vilken personalkategori som är placerad var. De bör värdera vilka tjänstegrenar inom logistik som ger ökat stridsvärde för förbandet och som är kompetensmässigt svårt att vidmakthålla med pliktinkallad- och tidvis anställd personal. Ett exempel är att ha sex stycken kontinuerligt anställda i en kokgrupp som används av de normalt sett två bataljonerna vid organisationsenheter ute i landet. På det sättet tappar man inte kompetensen. Om vi inte övar detta nu, när ska vi då börja öka vår operativa effekt, säger Fredrik Gustafsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait