Jullunch 2017, 8 december

Kamratföreningen, i samverkan med Götamässen och TrängR, anordnar Jullunch på Götamässen den 8 december. Traditionsenligt serveras glögg med t.b.h. från kl. 12.00 till toner från TrängR egen mässingsorkester Oktetten. Baren är också öppen och senast kl. 1245 sätter vi oss till bords. Snapsvisor sjungs efter bästa förmåga och julstämningen börjar att infinna sig.

 

Innan jullunchen informerar öv Patric Hjorth, C TrängR, om det pågående återtagandet av nationell försvarsförmåga och dess påverkan på TrängR verksamhet.

Platsen är Trängsalen (4:e vån Ö kasernen) och tiden är kl. 11.00.

 

Preliminärt kuvertpris för medlemmar är 350:-, icke medlem 450:-.

Anmälan till Marina Lindwall senast den 1 december (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

11.00 C TrängR

12.00 Glögg

12.45 Till bords

Trängträffen 2017

Torsdagen den 5 oktober var det dags för årets trängbegivenhet – Trängtruppernas samlade kamratföreningars årliga träff. Denna gång stod Trängklubben som värd, anförda av dess vice ordförande, överste Torgny Henryson och som ”verkställande Trängare”, klubbens (klubb)mästare, den alltid lika energiske Olle Schylander.

Träffen inleddes kl. 1145-1230 med en samling vid Armémuseets entré, där Olle kunde räkna in s:a 67 deltagare, från trängens samtliga fem kamratföreningar (benämningen får gälla även för Trängklubben).

Efter att ha stuvat in bagaget på Armémuseet vidtog en kort fotmarsch upp till den närliggande restaurang Ciao-Ciao Grande i hörnet av Artillerigatan och Storgatan (det för oss riktigt gamla välkända ”Broddman Broddman Broddman” – hörnet), där valfri lunch och dryck intogs med gott om tid till förfogande.

Lars Sjölin – städslad som researrangör – gav värdefull information om programmet som väntade oss under det kommande dygnet.

Efter lunch återvände vi till Armémuseet, delades upp i två grupper, vilka sedan fick under en knapp timme fick avnjuta varsin kvalificerad guidad tur, den ena gruppen ”Krig och fred under 1900-talet”, den andra ”Krig och fred 1500-1800-talet”.

Efter dessa intressanta och uppskattade visningar bar det av med buss till Birkaterminalen dit vi anlände i god tid före embarkering, vilket innebar gott om tid för samtal samt ”tankning och laddning” före embarkeringen kl. 1730. Då var det dock lite knappare med tid ty redan kl. 1800 bjöd Trängklubben på drink innan vi satte oss till bords i A la Carte-matsalen. Här gavs ingen anledning att sakna något ät- eller drickbart.

Efter denna dîner complet stod tiden till envars förfogande, vilket innebar samling i olika grupper vid färjans olika « vattenhål » med trevlig samvaro och förtäring till långt in på kvällen – natten för några (om man får tolka tillståndet dagen efter).

Efter fredagsfrukosten hade Lars Sjölin arrangerat två guidade visningar av båten, kommandobryggan och maskinrummet, som de flesta (som sent på natten hade fått redan på den ändrade tiden för visningarna) deltog i med stort intresse.

Därefter fick vi förmånen att som bland de allra första (endast föregångna av ÖB !) få en mycket intressant presentation av de första erfarenheterna (övningen slutade bara några dagar tidigare) från försvarsmaktesövningen AURORA 17 av självaste övningsledaren, genmaj Bengt Andersson,  f.d. Försvarslogistikchef, f.d. ordförande i Tränglubben och trogen deltagare med hustru Lena i trängträffarna.

Det gemensamma programmet avslutades med en information om Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) av dess ordförande, övesten Anders Emanuelsson.

Däreftter vidtog ordföranden i Trängklubben, Torgny Henrysson avtackning av de särskilt förtjänta, nämligen Olle Schylander, som haft huvudansvaret för planeringen och genomförandet av träffen och Bengt Andersson, som bjudit deltagarna på den exklusiva presentationen av AURORA 17.

T1 kamratförenings ordförande, Hans Almroth, tackade å alla  deltaganas vägnar arrangerande Trängklubben för en mycket väl genomförd och intressant trängträff och inbjöd samtidigt kamratföreningarna till 2018 års trängträff, för vilken T1 kamratförening alltså kommer att stå som värd.

Efter någon timmes fria aktiviteter, som många nyttjade för « bunkring » avslutades hela trängträffen 2017 med en välsmakande lunch i bufématsal.

Klockan 1540 kunde vi punktligt debarkera Birka Princess, ta « ömma » faväl  och var och en återvända hemåt med en väl genomförd och mycket trevlig trängträff i väl bevarat minne.

Tack Trängklubben!

 

Vid pennan och kameran,
Otto von Krusenstierna
Trängregementets och Kungl Göta Trängregementes kamratförening

 

Kärt återbesök vid TrängR högvakt i juli

I juli var undertecknad och hustru i Stockholm några dagar. Vid 12-tiden den 17:e juli (tror jag) befann vi oss av en händelse på  Nybroplan när jag får höra en  välkänd marsch – Tellusmarschen – och se TrängR stolta högvakt passera på Strandvägen i riktning Slottet!

Det föranledde mig att senare ringa till vaktchefen/vakthavande majoren (minnet sviktar något) och fråga om jag fick komma och hälsa på – och då få ta med mig kära hustru och två unga tyska flickor (varav en släkting) som var på besök.

Jajamensan, torsdagen den 19:e skulle passa bra. Sagt och gjort – på torsdagen den 20 juli såg vi vaktavlösningen – mycket folk – och blev sedan, i god tradition, inbjudna till vaktchefens rum på kaffe och “hembakat” med övlt Markus Gannerud som värd. De två unga tyska damerna var mäkta imponerade. Min släktings farfar är en pensionerad överste och brigadchef i tyska Bundeswehr, oberst Friedrich Johann von Krusenstiern, så hon tyckte detta var särskilt spännande. Som kronan på de samlad vakthavande befälens ypperliga värdskap överlämnade de till de unga damerna varsin fribiljett på Slottets alla sevärdheter, vilka de båda senare rapporterade, ha nyttjat fullt ut.

För mig personligen var det en särskild upplevelse. 1976 var jag nämligen ställföreträdande vaktchef på Kungl. Göta Trängregementes (T2) allra första högvakt. Den genomfördes någon gång i augusti med de då i juni inryckta KB/PB-värnpliktiga. Om inte minnet sviker mig fullständigt så besättningen ut så här: Kn Lars Samuelsson (f.d. signalofficer) vaktchef, dåvarande majorn Lars-Gunnar Winterfeldt vakthavande major, aspiranterna Thore Fries och Olle Ejner avlösningsförare, lt Leif Crona patrullchef och förre majoren vid regementets, numera länsrådet Anders Flanking gevärspost 1.

Vi gick bara ett (1) högvaktsdygn, men för detta övade vi i princip hela juni, juli och halvan augusti! Det vara andra tider då kan man lugnt säga. På den tiden var det inte samma behov att alla förband måste delta för att kunna lösa högvaktsuppgiften året runt, men landsortsregmentena började dock behövas i större och större omfattning. Regementet löste sin första högvakt med bravur och fick därför fortsatt förtroende. Nästa gång, år 1977 förlades T2 högvaktsdygn till juli – efter viss påverkan av ovan nämnda Lars-Gunnar Winterfeldt, som hade god “koll” på när drottningen förväntades nedkomma – vilket också skedd under T2 högvaktsdygn den 14 juli. Den s.k. “prinsessvakten” var född – resten är historia.

Tack för en mycket trevlig upplevelse!

 

Otto von Krusenstierna

PA övlt (YO och RO)

Bildtext: Från “kafferepet” i vaktchefens rum