Trängträffen 2017

Torsdagen den 5 oktober var det dags för årets trängbegivenhet – Trängtruppernas samlade kamratföreningars årliga träff. Denna gång stod Trängklubben som värd, anförda av dess vice ordförande, överste Torgny Henryson och som ”verkställande Trängare”, klubbens (klubb)mästare, den alltid lika energiske Olle Schylander.

Träffen inleddes kl. 1145-1230 med en samling vid Armémuseets entré, där Olle kunde räkna in s:a 67 deltagare, från trängens samtliga fem kamratföreningar (benämningen får gälla även för Trängklubben).

Efter att ha stuvat in bagaget på Armémuseet vidtog en kort fotmarsch upp till den närliggande restaurang Ciao-Ciao Grande i hörnet av Artillerigatan och Storgatan (det för oss riktigt gamla välkända ”Broddman Broddman Broddman” – hörnet), där valfri lunch och dryck intogs med gott om tid till förfogande.

Lars Sjölin – städslad som researrangör – gav värdefull information om programmet som väntade oss under det kommande dygnet.

Efter lunch återvände vi till Armémuseet, delades upp i två grupper, vilka sedan fick under en knapp timme fick avnjuta varsin kvalificerad guidad tur, den ena gruppen ”Krig och fred under 1900-talet”, den andra ”Krig och fred 1500-1800-talet”.

Efter dessa intressanta och uppskattade visningar bar det av med buss till Birkaterminalen dit vi anlände i god tid före embarkering, vilket innebar gott om tid för samtal samt ”tankning och laddning” före embarkeringen kl. 1730. Då var det dock lite knappare med tid ty redan kl. 1800 bjöd Trängklubben på drink innan vi satte oss till bords i A la Carte-matsalen. Här gavs ingen anledning att sakna något ät- eller drickbart.

Efter denna dîner complet stod tiden till envars förfogande, vilket innebar samling i olika grupper vid färjans olika « vattenhål » med trevlig samvaro och förtäring till långt in på kvällen – natten för några (om man får tolka tillståndet dagen efter).

Efter fredagsfrukosten hade Lars Sjölin arrangerat två guidade visningar av båten, kommandobryggan och maskinrummet, som de flesta (som sent på natten hade fått redan på den ändrade tiden för visningarna) deltog i med stort intresse.

Därefter fick vi förmånen att som bland de allra första (endast föregångna av ÖB !) få en mycket intressant presentation av de första erfarenheterna (övningen slutade bara några dagar tidigare) från försvarsmaktesövningen AURORA 17 av självaste övningsledaren, genmaj Bengt Andersson,  f.d. Försvarslogistikchef, f.d. ordförande i Tränglubben och trogen deltagare med hustru Lena i trängträffarna.

Det gemensamma programmet avslutades med en information om Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) av dess ordförande, övesten Anders Emanuelsson.

Däreftter vidtog ordföranden i Trängklubben, Torgny Henrysson avtackning av de särskilt förtjänta, nämligen Olle Schylander, som haft huvudansvaret för planeringen och genomförandet av träffen och Bengt Andersson, som bjudit deltagarna på den exklusiva presentationen av AURORA 17.

T1 kamratförenings ordförande, Hans Almroth, tackade å alla  deltaganas vägnar arrangerande Trängklubben för en mycket väl genomförd och intressant trängträff och inbjöd samtidigt kamratföreningarna till 2018 års trängträff, för vilken T1 kamratförening alltså kommer att stå som värd.

Efter någon timmes fria aktiviteter, som många nyttjade för « bunkring » avslutades hela trängträffen 2017 med en välsmakande lunch i bufématsal.

Klockan 1540 kunde vi punktligt debarkera Birka Princess, ta « ömma » faväl  och var och en återvända hemåt med en väl genomförd och mycket trevlig trängträff i väl bevarat minne.

Tack Trängklubben!

 

Vid pennan och kameran,
Otto von Krusenstierna
Trängregementets och Kungl Göta Trängregementes kamratförening

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait