Kamratförenings Stipendium 2016

Stipendium 2016 till Anställd har tilldelas Fj Tomislav Filipovic med motivering:

  • Har alltid en ambition att göra sitt yttersta för kompaniets bästa.
  • Löser sina uppgifter i ett större perspektiv än bara kompaniets som gagnar 1.Logbat, 2.Logbat och hela regementet.
  • Tar ett stort ansvar för sina medarbetare både ur ett fackligt och medmänskligt perspektiv.
  • Brinner för att utveckla den tekniska tjänsten och den personal som han funktionsleder.
  • Tar ett större ansvar än vad som förväntas av en teknisk chef på kompaninivå.

 

Stipendium 2016  till Elev tilldelas 1. Sg Ellen Samuelsson med motivering:

  • ”Ellen Samuelsson har under studierna på Specialistofficersutbildningen vid LogS tagit ansvar utöver vad som kan krävas av en kadett. Hon har för avdelningens verksamhet visat prov på initiativförmåga och stor ihärdighet att driva verksamhet i mål med gott resultat. Ellen har även stöttat kamrater under hård press med empati och med självständigt omdöme. Hon har därmed genom sitt personliga föredöme och ledarskap främjat en god anda som utvecklat avdelningen som helhet. Stipendiet utdelas för att betona vikten av dessa mjuka värden.”

 

Syftet med stipendierna är att stimulera till fortsatt kompetensutveckling eller studier inom de områden/verksamheter som Trängregementet verkar.

Ett stipendium tilldelas anställd personal och ett stipendium tilldelas elev/-er som genomfört Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans program eller kurs.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.