Jullunch 2020 – INSTÄLLD

Bäste Kamratföreningsmedlem,

Styrelsen har fatta beslut att mot bakgrund av rådande pandemi ställa in kamratföreningens traditionsenliga jullunchen, i år den 4 december 2020.

Styrelsen tackar för alla svar som kommit på enkäten, vilka till nästa 100 % ligger i linje med beslutet.

Trängregementet har dessutom meddelat att de på grund av ökad smittspridning och det allmänna läget nu ställer i princip all gemensam verksamhet, förutom kärnverksamheten.

Styrelsen hoppas naturligtvis som vi alla att läget ska förbättras och att vi i så fall i vår kan genomföra kamratföreningens traditionsenliga vårsammankomst.

Fram tills dess har ni att se fram mot medlemstidningen Trängaren, som kommer att sändas ut i januari. Håll också ögonen på vår webbsida www.trangaren.se

 

 

På uppdrag av ordföranden,

Otto von Krusenstierna

Styrelseledamot

 

PS

Undertecknad passar på att tack för alla trevliga personliga hälsningar som inkommit till såväl styrelsen som mig personligen i samband med er svar. Tyvärr har det inte varit möjligt att svara på varje enskilt dito, men jag hoppas detta kollektiv TACK visar att dessa personliga hälsningar verkligen är uppskattade.