Årsmöte 2021 – Yttrande senast 26 februari

Som alla vet påverkar pandemin en rad verksamheter. En av dessa är Kamratföreningen och möjligheterna att samlas för årsmöte.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra årsmöte genom utskick av handlingar (mail) samt att dessa läggs upp på hemsidan.

Det kommer att gå till enligt följande:

– Ni får ett utskick med årsmöteshandlingar, inklusive protokoll. Detta sker den 19 februari. Samtidigt läggs handlingarna ut på hemsidan.

– Ni har möjlighet att yttra er över handlingarna intill den 26 februari. Tystnad innebär samtycke.

– När den 26 har passerats och ev synpunkter har omhändertagits på ett relevant sätt anses årsmöte vara genomfört och gällande protokoll skickas ut.

 

Ta hand om er!

PUA Ordf
Joakim Grahn, sekr