Inbjudan till Garden Party, fredag 9 september

Baren öppnar 17.00
Chefen T 2 hälsar välkommen och bjuder till bords 18.15
Baren stänger 23.00

Familjeaktiviteter
I parken utanför T2 Valvet
Knaster & Knas, fiskdamm & tipspromenad med vinster
Livemusik med Arkivet
Grillbuffé

Kostnad:
Över 15 år: 200 kr
7-15 år: 100 kr
Under 7 år: Gratis

Kamratföreningens medlemmar anmäler sig genom att swischa belopp enligt ovan till
Niclas Wallin 070-7314882, senast torsdag V 233, 18 Augusti.
Ange samtliga deltagare med fullständigt namn och personnummer, detta för besöksanmälan.

Besök Science Park Skövde ” Gamla motorområdet” tisdag 31 maj

Följ med och lyssna på VD för Science Park Skövde, Mats Jägstam som berättar om deras verksamhet med alla kreativa företag som tillsammans omsätter drygt 1 miljard kr.
Mats kommer också prata om utveckling av Mariesjöområdet till Science City Skövde.
En helt ny modern stadsdel börjar växa fram i olika etapper fram till 2040.

Tid: tisdag 31 maj, kl 18.00 t 20.00 (Kaffe från 17.30)
Plats: Portalen Science Park Skövde
OSA senast 27 maj till:
anders.lofvenborg@skovde.se
mobil: 070-749 67 67

I år 2022 är det 70 år sedan T 2 N avvecklades

Mitt namn är Håkan Melin och fyller nu 82 år. Jag är pensionerad officer från T 2 i Skövde.

Då det i år är 70 år sedan T 2 N avvecklades, tänkte jag skriva ner och sända er några tankar sedan min tid i Nora. Jag sänder dem även till T 2:s kamratförening, där man innan pandemin hade några tankar om att göra en resa till Nora i likhet med den vi gjorde i samband med Trängens 100-års jubileum. Än i dag lever namnet ”Nora” kvar som benämning på ett av regementets kompanier.

Under andra världskriget beslutade riksdagen att försvaret skulle rustas upp. Till följd av detta ville man även sprida riskerna och inte koncentrera nyuppsatta förband till redan etablerade orter, varför T 2 i slutet av kriget satte upp en ”filial” i Västmanland under namnet Kungl Göta Trängkårs detachement i Nora (T 2 N). Detta förband kom att bestå av två sjukvårdskompanier om ca 200 soldater och ett 40-tal befäl och civilanställda. Kaserner med mera byggdes i stadsdelen Hagby i Nora stad.

Minnen från Trängen i Nora

Chefer för T 2 N var:

  • 1945 – 48 Major Agne Wärnsund
  • 1948 – 50 Major Sigurd Melin
  • 1950 – 52 Kapten Gustaf Walldén

Förbandet avvecklades redan efter sju år. Som åminnelse av denna tid finns en minnessten rest utanför dåvarande kasernområdet.

När min far blev chef för T 2 N, började för oss barn en oförglömlig tid med uppväxt i en liten idyll. Det var vår ungdoms lyckligaste år.

200 meter utanför vakten till kasernområdet ligger gården Hagby vackert i en stor trädgård med en liten å, som rinner genom parken. I huvudbyggnaden bodde detachementschefen med familj på andra våningen och i nedre våningen en av kompanicheferna. I trädgården odlade mina föräldrar grönsaker och i ån, fiskade vi kräftor på hösten.

Denna idyll kompletterade bilden av ett militärt förband i en småstad. Alla anställda på förbandet var involverade i staden på olika sätt. Stadens olika föreningar fick ett välkommet tillskott av duktiga militära idrottsmän. Men flera militärer brandskattade även staden på flickor bland annat blev min vargungeledarinna Skövdebo när förbandet lades ner.

Och alla kände alla. För att belysa detta kan jag berätta om en händelse, då en kollega till löjtnant X ringde till honom från Skövde en kväll. (Det var på den tiden, då televerket hade växeltelefonister, som kopplade samtalen manuellt). Uppringaren begärde löjtnant X:s nummer, varpå telefonisten svarade: ”Nej. Löjtnanten är på middag hos N N. Vill ni att jag kopplar samtalet dit”?

Med vänlig hälsning
Håkan Melin


Årsmöte 2022

Vi befinner oss inte i normalläge varför styrelsearbete/föreningsverksamhet inte kan genomföras på sedvanligt sätt.
Årsmöte i Kamratföreningen genomförs som digitalt distribuerat utskick med E-post.

Årsmöte daterat 2022-02-24

Om Du inte får info till din E-postadress!

Önskar du årsmöteshandlingar eller annan information av löpande karaktär via din E-postadress, så anmäl din adress till föreningen.

Jullunch 2021, 9 dec

Kunglig Göta Trängregementes & Trängregementets Kamratförening
inbjuder till Jullunch (”Gubbalunchen”) Torsdagen den 9 december

Kl. 1100 Regementschefens information, Trängsalen
Kl. 1200 Götamässenens bar öppnas & Sextett (+) ur Hemvärnets musikkår Skaraborg spelar
Kl. 1300 Jullunchen serveras

Kostnad: 350 kr för icke medlem (250 kr för medlem)

ANMÄLAN med namn och personnummer (för inpassering) senast söndag 21 november!
Mail: marina.lindwall@mil.se
Telefon: 0500 – 46 52 00

Studiebesök på Logistikskolan 2021, 17 nov

Bäste T2 kamrat!

I väntan på jullunchen så har vi planerat in en mindre aktivitet för Dig. Den 17 nov kl 15.00 kan Du komma ut till Logistikskolan och få en förevisning på skolan och hur utbildningen ser ut för att bli officer och specialistofficer. Kanske också hinna med och se någon tjänstegrensutrustning.

Kl 16.30 förflyttar vi oss till mässen för att inta någon enklare förtäring. (Vi räknar med att kunna ”sponsra” med en mindre summa.)

Baren planeras vara öppen en liten stund.

Du anmäler Dig senast den 5 nov till T. Holmberg.

Notera dock att anmälan måste kompletteras med personnummer för besöksanmälan inom området, vi tar också ansvar för att anmäla ert besök in på T2´s område.

Tel: 072-5881496

scout63@live.se

 

Väl mött!

Officerskårens årsmöte 2021, 23 april

Fredagen den 2021-04-23 kl. 10.30 i Trängsalen alternativt via VTC.

Officerskåren bjuder på smörgåstårta från 11.30

För anslutning via VTC (Begränsat antal platser och reducerat med smörgåstårta) agera enligt Bilaga 1, i kallelsen.

Motioner till sekreteraren tillhanda senast 2021-04-19 trangarnas-officerskar@mil.se

Offkåren-2021-Årsmöte-Kallelse