Årsmöte 2019, Torsdag 21 Februari

Tid:   2019-02-21 klockan 17.00.

Plats: Trängsalen (Östra kasernen TrängR 4:e våningen) Inpassering sker via kasernvakten (medför legitimation).

Efter årsmötet informerar VOLVO Cars om sin verksamhet i SKÖVDE och i världen i övrigt. Föredragshållare är Pontus Boby som bl.a. varit delansvarig för uppbyggnaden av fordonsfabriken i KINA.

Avslutningsvis bjuder kamratföreningen på ärtsoppa och pannkakor som traditionsenligt serveras på Götamässen.

Anmälan (personnummer och namn) till Marina Lindwall senast den 15 februari (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

 

Jullunch 2018, Fredag 7 December

Kamratföreningen, i samverkan med Götamässen och TrängR, anordnar Jullunch på Götamässen den 7 december.

Traditionsenligt serveras glögg med t.b.h. från kl. 12.00 till toner från TrängR egen mässingsorkester, Oktetten. Baren är också öppen och senast kl. 1245 sätter vi oss till bords.

Snapsvisor sjungs efter bästa förmåga och julstämningen börjar att infinna sig. Kuvertpris för medlemmar är 350:-, icke medlem 450:-.

Anmälan till Marina Lindwall senast den 30 november (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

 

Innan jullunchen informerar öv Patric Hjorth, C TrängR, om aktiveringen av värnplikten och återtagandet av den nationella försvarsförmågans påverkan på TrängR verksamhet.

Platsen är Trängsalen (4:e vån Ö kasernen) och tiden är kl. 11.00.

TRÄNGREGEMENTETS DAG 2018, Lördag 6 Oktober

Trängregementet bjuder in Regementets till dag den 6 oktober klockan 0900-1400 för att visa upp sin verksamhet.

Värnplikten är återinförd och dagen genomförs åter enligt tidigare traditioner.
Det innebär bl.a. att regementet dag inleds med regementsuppställning, avlämning till regementschefen inkl. kamratföreningen som en enhet, fanmarsch och krigsmans erinran.

Missa inte tillfället att träffa kamrater, provsmaka mat från fältkök och bli uppdaterad om FM återtagande av nationell försvarsförmåga inkl. ny materiel.

 

Program:

09:00                  Trängregementets dag öppnar

09:30                  Regementsuppställning, tal av regementschefen Patric Hjorth samt soldaterinran

10:00-13:30       Förevisningar av MAN-lastbilar, pansarterrängbil Patgb 180, terrängbil 16 galt och bandvagn 410

10:30                  Sjukvårdsuppvisning: Soldater är med i strid och blir omhändertagna av våra sjukvårdare

11:00-13:00       Smakportioner utdelas i köket. Kaffe och bulle finns att köpa

11:30                  Sjukvårdsuppvisning: Soldater är med i strid och blir omhändertagna av våra sjukvårdare

12:45                  Soldatkamp mellan tre olika kompanier

14:00                  Grindarna stängs

Försvarslogistikklubbens seminarium, Onsdag 3 Oktober

Tid: 2018-10-03 kl. 13.00-16.00, start kl 12:30 med registrering.

Plats: Hörsalen Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.

 

På talarlistan.

  • Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall:

Ø  ”Återuppbyggnad av totalförsvaret”

  • Konteramiral Thomas Engevall, FMV:

Ø  ”Materielförsörjning i en ny säkerhetspolitisk situation”

  • • Brigadgeneral Michael Nilsson, Försvarslogistikchef:

Ø  ”Försvarsmaktens nya logistikorganisation”

  • Robert Limmergård, Generalsekreteraren för Säkerhets- och Försvarsföretagen SOFF

Ø  ”Försvarsföretagens roll i högre beredskapsgrader”

  • Chefsjurist Anders Sjöborg, FMV

Ø  ”Avtalsformer för försörjning vid höjd beredskap”

Seminariet är kostnadsfritt för samtliga.

 

Anmälan om deltagande sker till Klubbmästaren Olle Schylander per e-post:

olle.schylander@tele2.se

 

Sista anmälningsdag är 2018-09-24

Kamratförenings Stipendium 2017

Stipendium till anställd har tilldelats Kn Mattias Johansson C G 6 med motivering:

” Mattias är en god förebild inom ledning- och sambandstjänst vid Trängregementet.

Han företräder regementet på alla nivåer på ett utomordentligt sätt genom att genomföra utbildningar, utveckling och övningsverksamhet såväl vid TrängR som i Försvarsmakten.

Mattias kontaktnät och goda renommé banar väg för det goda anseende som regementet har. Mattias är duktig på att motivera och leda yngre kollegor genom sin kompetens och sitt positiva engagemang.”

 

 

Stipendium till elev har tilldelats 1.Serg Mikael Lundin ASOU LogS 16/17 med motivering:

”Mikael har under sin tid som kadett hanterat hälsorelaterade motgångar med att lyfta blicken, hålla modet uppe och kämpat vidare.

Mikael har påvisat ett stort personligt ansvar för förberedelser inför examinationer och prövningar och därmed tagit ett stort ansvar för sin egen utveckling till specialistofficer”.

 

 

Nomineringsperioden har varit 2017 för att utse stipendiater vid TrängR och stipendierna utdelades i samband med TrängR sommarkaffe 2018. Kamratföreningens förrättare vid utdelning av stipendierna var ordförande Christer Rapp.

Syftet med stipendierna är att stimulera till fortsatt kompetensutveckling eller studier inom de områden/verksamheter där Trängregementet verkar.

Ett stipendium tilldelas anställd personal och ett stipendium tilldelas elev/-er som genomfört Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans program eller kurs.

 

Logistik & Planeringsövning 2018, Lördag 8 September

Övningen går ut på att planera flödet av material och personal så att en bil fungerar att köra så många varv som möjligt under 7,5 timmar.

 

Plats; på Kinnekulle Ring lördag 8/9 klockan 0900 – 1630.

Efter målgången flyttar vi ut till stora depån där vi har prisutdelningen.

Nu när övningen blir på lördag är det planerat att ha ”knytkalas” i den stora depån efter prisutdelningen. Så vi kan prata om alla nästan sladdar och övriga väsentligheter.

Det kan vara lämpligt att ställa tält/husvagn där för övernattning.

Gardenparty 2018 fredag 24 augusti

Medlem i kamratföreningen inbjuds som betalande gäst till Trängregementets Gardenparty 2018.

Anmälan så snart som möjligt dock senast tisdag 14 augusti. Betalning senast tisdag 21 augusti

Anmälan för kamratföreningens medlemmar sker via mail till trangr-gotamassen@mil.se

Anmälan innehåller namn och personnummer på den/de som anmäls som blir underlag för inpassering för genomförandedagen.

Betalning sker företrädelsevis med Swish till 070-374 42 47 (Kristina Lundström, mässdirektör).

Till våra medelmmar – Ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i TRÄNGREGEMENTETS och KUNGL GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Föreningen för Trängregementets och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening använder sitt medlemsregister och hemsida (www.trangaren.se) för hantering av medlemsavgifter och information till medlemmar.

Medlemsregistret omfattar endast namn, adress och mailadress samt registrering av betald medlemsavgift – inga andra personuppgifter. Registret används endast av Trängregementets och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening.

Uppgifter i registret sparas så länge man betalar medlemsavgiften och därefter i max två (2) år. Därefter rensas uppgifterna bort. Registret sparas i en av Försvarsmaktens lösenordskyddade arbetsplatsdator (FMAP) samt säkerhetskopieras till ett lösenordskyddat USB-minne.

Förordningen kräver att ni godkänner att föreningen får använda dessa uppgifter enligt ovan.

Frågor eller funderingar: info@trangaren.se

 

Med vänlig hälsning
Christer Rapp
Ordförande

Konstvisning 7 juni

Ordförande Christer Rapp välkomnar Kamratföreningen till Rapp Fastigheters kontor för konstvisning samt dryck med lättare förtäring till det facila priset av 0 kronor.

 

Tid: Torsdag, 7 Juni, klockan 17.00

Plats: Rapp Fastigheter, Rådhusgatan 1, Skövde

 

OSA senast 31 Maj till marina.lindwall@mil.se / 0500465200

Vg. uppge eventuella allergier och/eller specialkost

Obs! evenemanget begränsat till 30 deltagare

 

VARMT VÄLKOMNA!

FNs Underhållsorganisation i Katanga, Kongo 1962-64 (Bertil S Jernberg)

FNs Underhållsorganisation i Katanga, Kongo 1962-64 (Bertil S Jernberg)