Styrelsen

OrdförandeFredrik Gustafsson
Vice ordförande, tillika sekreterareMichael Lerjéus
KassörFredrik Paulsson
Tradition/medaljkommittéMichael Lerjéus
RedaktörIsabelle Ljungqvist
RedaktörStefan Ekroth
WebmasterArtur Karlsson
Kontaktperson näringslivetPeter Persson
Kontaktperson offentlig förvaltningAnders Löfvenborg
Representant Officerskåren T 2Artur Karlsson
Representant Subalternkåren T 2Adam Krafft
LedamotThomas Lyck
LedamotKarin Malmsten
LedamotJohan Törling
Adjungerande ledamotOtto von Krusenstiernas
Till förfogandeThomas Holmberg

Kontakt