Trängarnas Officerskår

Medlemskap i Trängarnas Officerskår

Har du en gång i tiden varit medlem i Träng OffK föregångare (Götaträngarnas Officerskår), kan du också bli/vara medlem i Träng OffK idag.
Officerskåren skiljer på ordinarie och passiva medlemmar:

Ordinarie medlem:
 Kan bara den vara, som idag är officer från OR 6 och uppåt eller civil placerad på TrängR.
Passiv medlem: Kan erhållas av före detta aktiv medlem i denna Träng OffK eller dess föregångare.

Vad får jag ut av mitt medlemskap i Officerskåren?

Som medlem får du normalt inbjudan till Träng OffK aktiviteter (vissa begränsningar kan förekomma avseende passiva medlemmar). Du kan vidare få hyra mässen för egna tillställningar och är inte minst delägare, kan nyttja (enligt Officerskårens interna bestämmelser) och har ett gemensamt ansvar för förvaltningen av Officerskårens inventarier.

Medlemsavgifter: Passiv 50 kr per år, ordinarie 200 kr/per år (+ ev. inträdesavgift för inte tidigare medlemmar).

Inbetalning: Senast 2017-03-01 till Träng OffK PlusGirokonto 77 58 59 – 2.
Vänligen, uppge för- och efternamn, födelsedata (ÅÅÅÅ-MM-DD) och e-postadress.

För att nedbringa medlemskostnaderna för den enskilde medlemmen i TrängR olika föreningar (Officerskåren, Kamratföreningen, Götamässens Ekonomiska Förening) samt minska de olika föreningarnas medlemsadministration finns följande medlemssymbios föreningarna emellan: Ordinarie medlemmar i Officerskåren är automatiskt medlemmar i Kamratföreningen och Götamässens Ekonomiska Förening. Passiva medlemmar i Officerskåren måste betala separat medlemsavgift till Kamratföreningen. Götamässens Ekonomiska Förening har ingen medlemsavgift utan ”lever på” intäkter från övriga föreningar och TrängR.